Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Antikvetenskaplig konferens

Kurs
AN2055
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Kandidatexamen (180hp) eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne (90hp) alternativt Fil.kand.-examen (120p) med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne (60p), enligt kursplaner gällande till 2007-0630). Dessutom krävs ett avslutat och godkänt självständigt arbete 15hp (AN2010) eller 30hp (AN2020) i Antikens kultur och samhällsliv.