Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Antikens litterära mästerverk: De stora latinska diktverken

Kurs
LIB010
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25810
Ansökan stängd

Om utbildningen

Vill du veta mer om stora antika diktverk och antika poeter som du kanske hört talas om, få en inblick i berättelserna och i latinet som bärare av dessa texter? Kursen Antikens litterära mästerverk: de stora latinska diktverken (7,5 hp) vänder sig till dig som vill ha en spännande introduktion till den antika latinska litteraturens största verk, som till exempel Vergilius Aeneiden och Ovidius Metamorfoser. Berättelserna står i fokus men du tar under kursens gång också del av vilka frågor forskarna fortfarande brottas med när det gäller tolkningen av verken.

Inga förkunskaper i latin krävs, men under lärares handledning möter du de latinska verken bland annat i textnära översättningar där varje ords betydelse och grammatiska funktion framgår. Olika mer litterära översättningar jämförs sedan med varandra med utgångspunkt i grundtexten. Kursen behandlar också texthistoriska aspekter som hur och i vilka miljöer de olika verken bevarats till våra dagar.

Kursen kan läsas både som en allmän orientering i den romerska litteraturen och i den klassiska filologin som forskningsområde och som en förberedelse för Kandidatprogram i Liberal Arts.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).