Bild
Länkstig

Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram

Program
H2AMP
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A24E
Tillfället är inställt

Kort om programmet

Ingen programantagning hösten 2022 till masterprogrammet Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, men kurser på senare terminer hålls enligt programmets utbildningsplan.

Om utbildningen

Det internationella masterprogrammet Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi ges på engelska och riktar sig till studenter med en bakgrund inom filosofi eller klassiska språk (latin, grekiska).  

Vill du fördjupa dig i filosofiska problem som diskuterats i mer än 2000 år utan att forskarna nått fram till ett entydigt svar?  Är du intresserad av en internationell forskarkarriär inom ett klassiskt och samtidigt ständigt aktuellt och livaktigt humanvetenskapligt forskningsfält? Då bör du söka vårt masterprogram.

Antikens och medeltidens filosofer – från Platon och Aristoteles till Thomas av Aquino och William Ockham – skrev sina texter på grekiska respektive latin. Den forskare som vill studera banbrytande filosofiska texter från antiken, medeltiden och renässansen utan att vara beroende av andras översättningar och tolkningar måste inte bara ha tillräcklig kompetens i filosofi och filosofihistoria, utan också i grekiska och latin och i de filologiska metoder som krävs för att rekonstruera texterna: paleografi, kodikologi och textkritik. En sådan tvärvetenskaplig kompetensprofil blir allt mer ovanlig till och med på global nivå. Samtidigt är den filosofihistoriska forskningen ett internationellt mycket aktivt och dynamiskt forskningsfält med stor potential; en stor mängd centrala medeltida texter har fortfarande inte studerats vetenskapligt i modern tid och det finns därför stora luckor i vårt vetande om hur vårt tänkande utvecklats till vad det är idag.

Bred kompetens för ett brett forskningsområde

Masterprogrammet förbereder dig som student för en internationell forskarkarriär i filosofihistoria. Du studerar antik och medeltida språkfilosofi, logik och metafysik, kunskapsteori, kognition, psykologi och medvetandefilosofi. Du närläser på originalspråk de texter som varit mest betydelsefulla. Samtidigt studerar du hur texterna rekonstruerats utifrån de bevarade antika och medeltida handskrifterna, lär dig läsa medeltida handskrifter och övar dig i textkritisk metod. Du studerar hur forskningen så långt hanterat och försökt besvara olika tolkningsproblem och filosofiska problemställningar i anslutning till verken. Du granskar och jämför tidigare översättningar och tar själv ställning i forskningsfrågorna utifrån de kunskaper och färdigheter som du förvärvar i undervisningen.

Utbildningen är utvecklad ur pågående konkurrenskraftig forskning på institutionen, där den filosofihistoriska forskningen under det senaste decenniet etablerat sig framgångsrikt i det internationella forskningssamhället. Ett mycket nära samarbete med andra internationellt ledande forskare utanför Göteborgs universitet är sedan länge stommen i vår filosofihistoriska forskning och våra samarbetspartners deltar regelbundet i utbildningen. Undervisningen formas direkt av det som bedrivs i forskningsmiljön kring programmet och våra studenter bjuds in till samtliga seminarier och konferenser som vi håller. Läs mer om våra forskningsprojekt

Bör du söka?

  • Vill du gå en utbildning där alla de lärare du möter är internationellt väletablerade forskare inom det ämnesområde som du studerar?
  • Är du intresserad av hur vår nutida syn på vetenskap och vetande tagit sin början och utvecklats till det den är idag?
  • Vill du gå en utbildning som samlar studenter med liknande intresse från hela världen?
  • Gillar du undervisning i liten grupp med tät interaktion mellan lärare och studenter?

Då passar vårt masterprogram utmärkt för dig.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger programmet. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i något av ämnena teoretisk filosofi, grekiska, latin, Liberal arts eller motsvarande kompetens. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Programmet förbereder dig för forskarutbildning i filosofihistoria och därefter för en internationell forskarkarriär, primärt i filosofihistoria eller klassisk filologi med inriktning mot filosofiska texter, sekundärt inom närliggande ämnen som vetenskapshistoria, idéhistoria, religionshistoria eller motsvarande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmets struktur och innehåll

Till programmet kommer du med en bakgrund i antingen filosofi eller klassiska språk. Kommer du med en kandidat eller motsvarande i filosofi börjar du första terminen med intensivkurser i grekiska och latin. Har du istället en kandidat i klassiska språk med dig i bagaget läser du kurserna Introduktion till antik och medeltida grekisk respektive latinsk filosofi. Efter halva första terminen sammanstrålar samtliga studenter i kursen Den antika och medeltida filosofins utveckling och läser därefter resten av programmet tillsammans.

Andra terminen innehåller kurser om antik och medeltida logik, kunskapsteori, naturfilosofi och metafysik. Du väljer också nu om du vill specialisera dig på grekisk- eller latinspråkig  filosofisk litteratur. Under andra året varvas fortsatta textanalyser i seminarieform med metodkurser i paleografi och textkritik. Parallellt skriver du din masteruppsats i två delar.

Undervisningsspråket är engelska.

Lokaler

Vår institution finns på Humanisten, Renströmsgatan 6.

Läs mer om lokaler