Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ämnesfördjupning i fysioterapi

Kurs
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10261
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen rekommenderas som introduktionskurs till den avancerade nivån och ger fördjupad kunskap och reflexion kring frågor som:

- Vad är sjukgymnastikens/arbetsterapins väsen?

- Vilka generella perspektiv är användbara för att förstå och förklara det komplexa i din egen praxis?

- Vilka olika kunskapsbildande principer kan du använda dig av för att skapa kunskap i och om arbetsterapi och sjukgymnastik?

- Vilka teorier, begrepp och begreppsmodeller kan du använda dig av för att förklara det du gör i din egen praxis?

Kursen ingår som obligatoriskt moment i magister/masterexamen i arbetsterapi/fysioterapi och utgör förkunskapskrav för Självständigt arbete 15/30 hp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Sjukgymnastexamen 120 p/180 hp alt. Fysioterapeutexamen 180 hp (Examensarbete 10 p/15 hp på grundnivå ska ingå i denna).

Urval

Högskolepoäng utan maxgräns.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 285 hp

Så är det att plugga

Undervisningen

Bedömning av studenternas kunskaper sker genom skriftliga och muntliga redovisningar av studieuppgifter och gruppuppgift. En skriftlig och muntlig enskild redovisning av analys av teorier och begrepp inom eget

valt område samt opposition av studiekamrats analys ingår.