Länkstig

Ämnesfördjupning i fysioterapi

Kurs
FYS023
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10461
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen tar utgångspunkt i din kliniska erfarenhet som fysioterapeut och knyter an till teoretiska perspektiv och resonemang för att fördjupa din förståelse för ämnet och professionen. Den kollegiala reflektionen med andra kursdeltagare är en central del i kursen. Du utvecklar också dina färdigheter i sökning och värdering av litteratur, samt ditt akademiska skrivande. 

Kursen rekommenderas som introduktionskurs till den avancerade nivån och ger fördjupad kunskap och reflexion kring frågor som:
- Vad är fysioterapi?
- Vilka generella perspektiv är användbara för att förstå och förklara det komplexa i ditt yrkesutövande?
- Vilka olika kunskapsbildande principer kan du använda dig av för att skapa kunskap i fysioterapin?
- Vilka teorier, begrepp och begreppsmodeller kan du använda dig av för att förklara det du gör i ditt yrkesutövande?

Kursen ingår som obligatoriskt moment i magister/masterexamen i fysioterapi och utgör förkunskapskrav för Självständigt arbete 15/30 hp.
Kursen ges för sista gången i sin nuvarande form hösten 2023. Från och med hösten 2024 planeras två kurser om vardera 7,5 hp i ämnesfördjupning (kurskoder ännu ej fastställda) att ges.

Dessa kurser planeras att ges återkommande varje hösttermin och gå på halvfart. Enbart den första kursen kommer att vara obligatorisk för magisterexamen i fysioterapi, medan båda kurserna 7,5 hp + 7,5 hp blir obligatoriska för masterexamen. Studenter med godkända resultat i FYS023 15 hp kommer även fortsättningsvis kunna använda dessa poäng i sin magister- eller masterexamen.
Preliminära kursdagar inför hösten 2023:

6 september (fysisk, obligatorisk), 7 september (digital)
20 - 21 september (digitala, obligatoriska)
18 oktober (fysisk, obligatorisk), 19 - 20 oktober (digitala)
6 november (digital)
20 november (digital, obligatorisk)
7 december (digital, obligatorisk)
18 eller 19 december (digital, obligatorisk)

Utöver den schemalagda undervisningen innebär kursen arbete med studie- och examinationsuppgifter, ibland i lärgrupp tillsammans med kurskamrater. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs sjukgymnastexamen/fysioterapeutexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå).

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen innebär föreläsningar, reflekterande seminarier och individuella och gruppbaserade uppgifter.

Kursen innehåller schemalagd undervisning under 8 heldagar och 3 halvdagar. Utöver detta tillkommer tid för självstudier och grupparbete.