Länkstig

Alfabetisering, grundkurs

Kurs
SSA115
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen SSA115 ger dig grundläggande kunskaper om olika teorier för läs- och skrivutveckling på såväl modersmålet som andraspråket samt förmåga att omsätta dessa kunskaper didaktiskt och metodiskt i alfabetiseringsundervisning (litteracitetsutveckling) för vuxna.

Om utbildningen

Samhället blir i takt med ökad globalisering alltmer flerspråkigt. De flesta människor i Sverige är flerspråkiga, kommer i kontakt med flerspråkiga människor eller påverkas av den flerspråkiga situationen. Möter du vuxna med kort eller ingen skolbakgrund och vill öka dina kunskaper om grundläggande litteracitetsutveckling? Sök en kurs i alfabetisering och fördjupa dina kunskaper om frågor av stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Kursen SSA115 ger dig grundläggande kunskaper om olika teorier för läs- och skrivutveckling på såväl modersmålet som andraspråket samt förmåga att omsätta dessa kunskaper didaktiskt och metodiskt i alfabetiseringsundervisning (litteracitetsutveckling) för vuxna.

Viktig tilläggsinformation 2020-03-16 inför höstterminen 2020 mot bakgrund av Coronapandemin: om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet