Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Afrikanska språk, Metod och fältarbete

Kurs
AF2203
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13850
Tillfället är inställt

Kort om kursen

The course gives you the possibility to deepen your knowledge in methodology and fieldwork. The course content and literature is given an individual design and are planned in consultation with the examiner.

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i metod och fältarbete. Kursinnehåll och kurslitteratur ges en individuell utformning och planeras i samråd med examinator.

Om utbildningen

This course consists of two parts: field method techniques and fieldwork. The course builds on your previous background in linguistic methods and provides you with advanced knowledge of linguistic and sociolinguistic field method techniques. The course includes theoretical discussion of issues in fieldwork with informants and in data collection methods. Your fieldwork topic is chosen in accordance with your subject area and specialization.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen varav 15 hp ska vara uppsats.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset