Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

ADAB: Att skriva mellan svenska och arabiska

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15108

Kort om kursen

ADAB är en ny deltidskurs i litterär gestaltning riktad till dig som skriver skönlitterärt på arabiska och bor i Sverige.

Om utbildningen

Kursen är ett tillfälle att få kunskap om litterära miljöer i Sverige och frågeställningar som rör översättning, utgivning, läsande och skrivande. Som student ingår du i en grupp som tillsammans utvecklar och diskuterar sitt skönlitterära skrivande i relation till frågor om förflyttningar mellan språk, kontexter och platser. 

I kursen ingår seminarier och föreläsningar om samtida arabisk och svensk litteratur och villkor för skrivande och publicering. Du möter författare med erfarenhet av att förflytta texter mellan språk och kontexter och du får möjlighet att undersöka ditt eget och andras skrivande i relation till översättande praktiker.

Som en del av kursen kommer studenterna tillsammans att kartlägga och undersöka olika sätt att publicera litteratur skriven på arabiska i en svensk kontext. Studenter och lärare möts regelbundet på HDK-Valand och mellan dessa träffar arbetar du med egna skrivprojekt eller med uppgifter. 

Anmälan

1. Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.

Kursen är öppen för sen anmälan till och med 17 september 2020.

2. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu/#/Login
Ditt arbetsprov ska skickas in senast 24 timmar efter att du anmält dig till kursen.

En ansökan är inte giltig utan ett korrekt inskickat arbetsprov. Läs mer om vad ditt arbetsprov ska innehålla nedan.

---

ADAB is a new part-time course in Literary Composition for writers based in Sweden who are writing in Arabic. The course is an opportunity to gain new knowledge about literary environments in Sweden and about issues concerning translation, publishing and reading. It is also an opportunity to get to know HDK-Valand as an environment for artistic education and research. 

Literary Composition at HDK-Valand is a subject that has been important in contemporary Scandinavian literature for years and many of its former students are active authors, critics, translators and teachers in creative writing. This course is our very first directed to students working in a non-Scandinavian language. 

As a student you will be part of a group of writers who develop and discuss their literary writing in relation to movements between languages, contexts and places. How do these movements influence the content and the form of literary texts, and in what ways can you as a writer work with the experience of different languages and settings? We will explore contemporary literature written in Arabic, Swedish and English, looking at similarities and differences from the point of view of style, theme, literary form, and conditions surrounding writing, publication and reception. 

In classes we will try out collective and experimental translation as a method for close reading. In lectures and seminars, you will meet writers and translators who are active in Swedish and Arabic literature and who have experienced the transfer of literary texts between languages and contexts. As part of the course the students will map and explore different ways to publish literature written in Arabic in Sweden. 

Students and teachers will meet regularly at HDK-Valand for lectures and seminars. Between these meetings you will work with your own writing projects or assignments. 

Apply for the course

  1. Apply for the course on www.universityadmissions.se

    The course is open for late application until September 17, 2020.
  2. Submit your work sample through SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu/#/Login

Submit your work sample no later than 24 hours after you apply

An application is only valid with a correctly submitted work sample. Read more about the work sample below.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

  1. 5-10 pages of newly written literary work. The literary work should be in Arabic.
  2. CV in English or Swedish
  3. a short letter (maximum 2 pages) stating why you would like to take part in the course and what you would bring to the course. The letter should be written in English or Swedish.

Urval

Alternativt urval

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsspråken är engelska, svenska och arabiska, men det litterära skrivandet sker på arabiska. Kursen vänder sig till likväl erfarna författare som nybörjare.

---

The seminars and lectures will be held in English, Swedish, and Arabic but the writing will be in Arabic. The course is open to experienced writers as well as people who are new to literary writing.