Bild
Person skriver på en bärbar dator
Foto: Kaitlyn Baker/Unsplash
Länkstig

Verifiering av digitala examensbevis

På den här sidan hittar du information om verifiering av digitala examensbevis från Göteborgs universitet.

Från och med 5 november 2018 utfärdar Göteborgs universitet endast digitala examensbevis. Studenten får examensbeviset via e-post och kan därefter vidarebefordra det till exempelvis arbetsgivare och andra lärosäten, som i sin tur kan kontrollera äktheten genom att verifiera dokumentet online.

Varje examensbevis är e-signerat av en examenshandläggare. E-signeringen styrker att examensbeviset är ett äkta dokument. För att se e-signaturen behöver dokumentet laddas ner och öppnas som pdf.

Verifiering av digitalt examensbevis

För att kunna verifiera ett digitalt examensbevis behöver det först laddas ner som pdf. Det digitala examensbeviset innehåller en länk till universitetets samarbetspartner ProSale Signing, där verifiering av examensbeviset sker. ProSale Signing följer e-legitimationsnämndens normerande specifikation för fristående e-signeringstjänster.

Verifiera digitalt examensbevis genom ProSale Signing (extern sida)

För att verifiera examensbeviset på ProSale Signings sida, gör följande:

  • Klicka på knappen Browse under rubriken Verifiera med ProSale Signing.
  • I popup-fönstret, hitta och välj det nerladdade examensbeviset och klicka sedan på Öppna.
  • Tillbaka på ProSale Signings sida, klicka på Verifiera.

En godkänd verifiering innebär att signaturen i dokumentet är korrekt och att pdf:en inte har manipulerats sedan den signerades av examenshandläggare vid Göteborgs universitet.