Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Valkampanj igång i Göteborg 2014.
I ett projekt som kallas MiMac utvecklar vi nya metoder för att studera partiernas löften i moderna valkampanjer.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Statsvetenskapliga projekt

De senaste åren har statsvetarna i Göteborg varit mycket framgångsrika i konkurrensen om externa forskningsmedel, vilket innebär att det pågår många intressanta forskningsprojekt här på institutionen. Resultaten av våra studier publiceras i vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. Vi sprider också vår kunskap genom, föreläsningar, konferenser, bloggar, sociala medier och som experter i olika sammanhang, inte minst i samband med valrörelser.

Exempel på statsvetenskaplig forskning

Statsvetenskap det vetenskapliga studiet av politik

Statsvetenskap definieras ofta som ”det vetenskapliga studiet av politik”. Men vad är ”politik”? Ibland definieras politik som den legitima kampen om värdefördelningen i ett samhälle – till exempel kampen om hur samhällets ekonomiska resurser ska fördelas. Ibland definieras politik snävt, i form av statligt och kommunalt beslutsfattande. Ibland definieras politik brett, där även det personliga – eller till och med det privata - är politiskt.

Ämnet är brett, och på Statsvetenskapliga institutionen forskar vi inom flera av statsvetenskapens fält, till exempel politisk teori och filosofi, internationell politik, politiska partier och politiskt beteende, kön och politik, demokrati och andra styrelseskick, författningsstudier, lokal politik, hållbar utveckling, offentlig förvaltning och styrningsproblematiker.