Göteborgs universitet
Bild
Luftballonger.
Foto: Daniela Cuevas, Unsplash.
Länkstig

Beviljade forskningsanslag 2021-2022

Här presenteras ett urval av de statsvetenskapliga forskningsprojekt som fått finansiering under 2021-2022

Forskningsanslag 2022

The Benefits of Conflict: How Factions Can Enhance Political Parties’ Electoral Performance - INTRAPARTY
Projektledare: Ann-Kristin Kölln.
Beviljat belopp: 15 000 000 kronor.
Läs mer

Forskningsanslag 2021

En studie av genomförandet av Sveriges feministiska utrikespolitik i samarbetsländer
Projektledare: Ann Towns.
Läs mer

Academic Freedom Index: An Innovative Resource for Research and for Protecting Freedom in the Academic Sector
Projektledare: Katrin Kinzelbach, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg och Staffan I. Lindberg.
Beviljat belopp: 7 400 000 kronor. 

Survive, Thrive, or Deprive? Drivers and Outcomes of Resilience During the Covid-19 Pandemic in Malawi
Projektledare: Ellen Lust.
Beviljat belopp: 4 417 150 kronor.  

Framtiden för heterogena och förfördelade bostadsområden i de nordiska välfärdsstaterna – invånarnas röster
Projektledare: Peter Esaiasson.
Beviljat belopp: 8 697 262 kronor.
Läs mer

Myten om den (Ir)rationella Väljaren? Teoretisk och Metodologisk Utveckling för att Studera Väljarrationalitet
Projektledare: Mattias Agerberg.
Beviljat belopp: 4 451 000 kronor.
Läs mer

Det transnationella civilsamhället och utrikespolitiken
Projektledare: Lisbeth Aggestam
Beviljat belopp: 4 573 688 kronor
Läs mer

Integration med förhinder? Hur etniska grannskap och främlingsfientlighet i det omgivande samhället påverkar invandrares politiska integration
Projektledare: Frida Boräng.
Beviljat belopp: 4 783 000 kronor.

Missförhållanden och visselblåsning i politiska partier
Projektledare: Birgitta Niklasson.
Beviljat belopp: 6 093 000 kronor.
Läs mer

Governance and Local Development in the Middle East and North Africa
Projektledare: Ellen Lust.
Beviljat belopp: 3 616 500 kronor
Läs mer

DEMSCORE: forskningsinfrastruktur för Democracy, Environment, Migration, Social policy, Conflict, and Representation. Fas II.
Projektledare: Staffan I. Lindberg
Beviljat belopp: 17 miljoner kronor, totalt drygt 51 miljoner kronor för perioden 2022-2024.

Comparative Research Center Sweden (CORS)
Projektledare: Mikael Hjerm, Umeå universitet. Medsökande från Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet: Henrik Ekengren Oscarsson.
Beviljat belopp: 
6 miljoner kronor för fortsatt svenskt deltagande i The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) inom ramen för infrastrukturkonsortiet.