Göteborgs universitet
Bild
Luftballonger.
Foto: Daniela Cuevas, Unsplash.
Länkstig

Beviljade forskningsanslag

Här presenteras statsvetenskapliga forskningsprojekt som fått finansiering under hösten 2022.

Finansiering från Formas

Household Emergency Preparedness: What drives people to (not) prepare for future societal and environmental crises?

Projektets storlek: 4,8 miljoner kronor.
Huvudsökande: Niklas Harring, docent.
Övriga forskare: Magnus Bergquist, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Identifying capacity shortages preventing a successful EU environmental policy

Projektets storlek: 3,9 miljoner kronor.
Huvudsökande: Olof Larsson, forskare.
Övriga forskare: Markus Johansson.

 

Finansiering från Vetenskapsrådet

Politisk förändring och lokal styrning i framväxande städer

Projektets storlek: 11,9 miljoner kronor.
Huvudsökande: Jeffrey Paller, forskare.
Övriga forskare: Ellen Lust.

Ingen människa är en ö. En social teori om ekonomisk röstning

Projektets storlek: 3,8 miljoner kronor.
Huvudsökande: Maria Solevid, docent.
Övriga forskare: Moa Frödin Gruneau.

Kompensation för klimatförändringarnas skadliga effekter: normativa perspektiv

Projektets storlek: 1,8 miljoner kronor.
Huvudsökande: Göran Duus-Otterström.

 

Finansiering från Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Lokala data över Europa: en plattform med lokala indikatorer för korruptionsrisker och samhälleliga fenomen

Projektets storlek: 8 miljoner kronor.
Stödform: RJ Infrastruktur för forskning.
Huvudsökande: Aksel Sundström, docent.
Övriga forskare: Marina Nistotskaya.
Mer information om projektet finns att läsa på RJ:s hemsida

Ta pulsen på folket: World values survey i Sydafrika

Projektets storlek: 2,8 miljoner kronor.
Stödform: RJ Infrastruktur för forskning.
Huvudsökande: Amy Alexander, docent.
Övriga forskare: Cindy Steenekamp, Stellenbosch University.
Mer information om projektet finns att läsa på RJ:s hemsida

En komplett databas över voteringar i Sveriges Riksdag, 1925-2022
Projektets storlek: 1,5 miljoner kronor.
Stödform: RJ Infrastruktur för forskning.
Huvudsökande: Jan Teorell, professor, Stockholms universitet.
Övriga forskare: Carl Dahlström och Mikael Holmgren, Göteborgs universitet.
Mer information om projektet finns att läsa på RJ:s hemsida

 

Finansiering från andra finansiärer

Competing Authorities in the Middle East and North Africa

Projektets storlek: 244,000 USD.
Finansiär: The Hicham Alaoui Foundation.
Huvudsökande: Ellen Lust, professor.

Utvärdering av Sidas insatser för att minska korruption i samarbetsländer

Projektets storlek: 2 miljoner kronor.
Finansiär: Expert Group for Aid Studies (EBA).
Huvudsökande: Marina Nistotskaya, docent.
Övriga forskare: Anna Persson, Marcia Grimes, Adea Gafuri och Bo Rothstein, Göteborgs universitet, och Michelle D’Arcy, Trinity College Dublin.

Re-gendering diplomacy (REGEND)

Projektets storlek: 12,6 miljoner kronor.
Finansiär: Vetenskapsrådet, Norge.
Huvudsökande: Ann Towns, professor.
Övriga forskare: Halvard Leira och Benjamin de Carvalho, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Eirinn Larsen, Oslo universitet och Bahar Rumelili, Koc University.

Betydelsen av fysiska och sociopolitiska faktorer för vindkraftsutbyggnad

Projektets storlek: 15 miljoner kronor.
Finansiär: Energimyndigheten.
Huvudsökande: Niklas Harring, docent.
Övriga forskare: Fredrik Hedenus, Chalmers Tekniska Högskola och Simon Matti, Luleå Tekniska Universitet.