Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Institutionen för språk och litteraturer

Bild
tecken från olika alfabet
Länkstig

Hos oss kan du fördjupa dina språkkunskaper från gymnasiet eller lära dig ett nytt språk från grunden. Vi erbjuder utbildningar inom många språkämnen: afrikanska språk, arabiska, engelska, franska, antik grekiska, japanska, kinesiska, latin, slaviska språk (fornkyrkoslaviska, ryska, ukrainska), somaliska, spanska och tyska.

Du tränar inte bara din språkbehärskning i tal och skrift utan får även en bred teoretisk kunskap om vad språk är och hur språk används i olika sammanhang. Du får också fördjupa dig i språkets litteratur och kultur. Det ger dig en global språklig bildning och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer.

Du kan läsa fristående språkkurser eller kombinera dina språkstudier med teoretiska ämnesövergripande profilkurser inom ett av våra språkprogram:

Internationella språkprogrammet
Språk och interkulturell kommunikation
Översättarprogrammet

Vi bedriver forskning om världens språk och litteraturer, inte bara inom våra språkämnen, utan även inom fem tvärvetenskapliga och mångspråkiga forskningsområden:
Språkliga strukturer
Språk i samhällskontext
Språk, litteratur och kulturalitet
Språk och lärande
Språk och förmedling.

Tillfälligt stängt för besök

Institutionen för språk och litteraturer har tillfälligt dragit in besökstider och drop-in på studentexpeditionen och för studievägledning. För kontakt hänvisas till telefon och/eller e-post. Det finns möjlighet att boka in ett virtuellt möte med studievägledare via Zoom.