Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

VitKrit

Ett seminarium för dekolonialitet vid Göteborgs universitet.

VitKrit är ett seminarium och forskarnätverk där medarbetare och studenter inom alla vetenskapliga discipliner vid Göteborgs universitet är välkomna.

Vårt övergripande syfte är att utgöra ett forum för kritiskt tänkande och vetenskaplig diskussion kring fenomen som relaterar till kolonialism och rasism. VitKrits aktiviteter sker i huvudsak på svenska, men vi har även kapacitet att inkludera andra språk i vår verksamhet.

Fokus

Att identifiera och synliggöra koloniala processer och dess betydelser för hur kunskap om världen etableras och reproduceras är ett fokus i nätverkets läsningar och diskussioner. Begrepp som ’ras’ och ’vithet’ är exempel på sociala konstruktioner som nätverket problematiserar.

I regel äger våra samtal rum utifrån humanvetenskapliga, konstnärliga och pedagogiska perspektiv som sätter estetiska, filosofiska och historiska sammanhang i fokus. Vårt mål är att identifiera och diskutera avkoloniserande processer i dialog med urfolklig och annan koloniserad vetenskap från olika tider och rum.

Aktiviteter

De huvudsakliga aktiviteterna som anordnas av nätverket är gästföreläsningar, textseminarier och arbetsseminarier. Gästföreläsningarna syftar till att presentera dekoloniala eller ras- och vithetskritiska perspektiv på kunskapsproduktion, historiska och samhälleliga företeelser eller olika sorters mediala och konstnärliga uttryck.

På textseminarierna diskuterar vi nyckeltexter inom de nämnda teorifälten. På arbetsseminarierna lägger vi inom nätverket fram våra pågående arbeten för kritisk granskning. Nätverket deltar också i samverkansarrangemang med aktörer som Göteborg International Biennal for Contemporary Art (GIBCA) och Världskulturmuseet.

Arrangörer

Bakom VitKrit står institutionen för språk och litteraturer (SPL), institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR), institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) och enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).

Kontakt

Är du intresserad av vår verksamhet? Skicka ett mejl till oss på vitkrit@gu.se och berätta lite om dig själv. Du får då en inbjudan till vår mejllista där information om våra aktiviteter löpande publiceras. Även du som inte är verksam vid Göteborgs universitet är välkommen till vår mejllista och våra gästföreläsningar.