Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Språk, litteratur och kultur

Profilen Språk, litteratur och kultur innefattar Bernhard Karlgrenseminariet, Populärkultur samt Transkulturalitetsstudier. Gemensamt för dessa tre seminarieserier är att de ägnar sig åt samspelet mellan språk, litteratur och kultur, de språkliga och litterära yttringar i vilka detta samspel manifesteras samt åt metodologiska och teoretiska frågeställningar inom litteratur- och språkvetenskap men även humaniora i stort.

Vårterminen 2021

Vårterminen 2020

 • 30 januari kl 15-17, C444
  Outi Paloposki: The Translator who got lost in the archive
 • 3 februari kl 15-17, J335
  Lin Engdahl, författare, sinolog och litteraturvetare, berättar om sin debutroman "En piska, en påk, en yxa"
 • 4 februari kl 15-17, E208
  Boris Maslov: Cross-Historical Comparison in Literary Studies: Reassessing the Twentieth-Century Legacy
 • 25 februari kl 15-17, C256
  Juan Carlos González Espitia, Associate Professor of Spanish, Department of Romance Studies, University of North Carolina at Chapel Hill: Sifilografía. Diseased Literary, Medical and Political Discourses in the Hispanic World
 • 2 april kl 10:15-12, J335 - INSTÄLLT
  Prof. Satoshi Kinsui, Graduate School of Letters, Osaka University: Role Language and Characters
 • 3 april kl 11:15-13, J320 - INSTÄLLT
  Workshop med prof. Satoshi Kinsui, Graduate School of Letters, Osaka University:
  Kyarakutaa to Douitsusei/Kotaisei (Characters and Identity/Individuality)
 • 21 april kl 15:15-17:00, C256
  Erik Bohlin och Antoaneta Granberg
  Seminarieserie: Arkivforskning
 • 19 maj kl 15:15-17:00, J412 - INSTÄLLT
  Majid Mgamis, D.Phil, gästforskare, institutionen för språk, Linnéuniversitetet
  Azazeel: The Controversial Novel

Höstterminen 2019

 • 20-21 augusti
  Workshop inom området Transkulturalitet
  Program: Arkivet – mellan praktik och estetik
 • 10 september
  Julio Prieto, universitetet i Potsdam: Transcultural Threads: On Cecilia Vicuña's Textile Poetics
 • 30 september
  Imre Galambos, University of Cambridge: Claims of ownership in manuscripts from Dunhuang
  (Bernhard Karlgren-seminariet)
 • 11 december, E208
  Eric Schluessel, University of Montana: A Colonial Muslim History of Qing Central Asia: Revisiting Sayrāmī's Tārīkh-i Ḥamīdī
  (Bernhard Karlgren-seminariet)

Vårterminen 2019

 • 29 januari kl 15-17, H634
  Dr. Christian Rink, University of Helsinki: Migration - Postmodern Literature - Identity
 • 25 mars kl 13:15-15:00
  Natasha Dahnberg, konstnär: Rysk aktivism före och efter Pussy Riot
  (Samarbete med slaviska forskarseminariet)
 • 15 april kl 15:15-17:00, E208
  Yegor Grebnev, Merton College, Oxford: Relocation of capitals as the central theme of the Shang shu (Venerated Scriptures)
  (Bernhard Karlgren-seminariet)
 • 23 april kl 15:15-17:00, C450
  Karolina Enquist Källgren, Lund universitet: Exile as context in history
 • 7 maj kl 15:15-17:00, H527
  Jonathan Eburne, Pennsylvania State University: Outsider Theory
 • 21 maj kl 15:15-17:00, C454
  Anna Kraus: Quantum Mechanics of the Fluid or Transcultural Text-Bodies in/of Valeria Luiselli's "Faces in the Crowd" (2014; "Los ingrávidos" 2011)
 • 5 juni kl 13:15-15:00, H525
  Iril Hove Ullestad, halvtidsseminarium

Bernhard Karlgrenseminariet

Bernhard Karlgrenseminariet utgår ’geografiskt’ ifrån Kina och kinesiska traditioner, men med inriktning mot metodologiska och teoretiska frågeställningar inom humaniora. De inbjudna föreläsarna presenterar sina pågående arbeten i skärningspunkterna mellan sinologi och antropologi, arkeologi, lingvistik, litteraturteori, religionsvetenskap och översättningsteori. Profilen har fått sitt namn av Bernhard Karlgren (1889-1978) som var en av 1900-talets mest betydelsefulla sinologer. Han var professor i östasiatiska språk vid Göteborgs högskola, och dess rektor 1931-36.

Seminarieansvarig: Fredrik Fällman

Bernhard Karlgrenseminariets hemsida

Populärkultur, seminarieserie

Forskningen kring Populärkultur studerar olika populärkulturella former (till exempel populär film, internet, TV, så kallad ‘genre fiction’, musik, reklam) som omger och påverkar oss dagligen, men om vilka det finns förhållandevis lite kritisk reflektion. Vi stödjer tvärvetenskapliga studier av populärkultur i alla dess olika roller, betydelser och manifestationer och kombinerar metoder och teoretiska infallsvinklar från lingvistik, litteraturvetenskap, kulturstudier, ‘critical literacy’ och pedagogik.
Podcasten GotPop är en av de kanaler vi använder för att nå ut till dig som delar intresset för modern populärkultur.

Seminarieansvarig: Joseph Trotta

https://soundcloud.com/gotpop

Transkulturalitetsstudier, seminarieserie

Inom Transkulturalitetsstudier står den litterära gestaltningen av samt teoribildningen kring kulturell hybriditet och kulturella gränsöverskridanden i centrum. Globaliseringen och vår tids migration leder till att gränser mellan kulturer förskjuts, omförhandlas och överskrids, samtidigt som det finns krafter som alltmer högljutt åberopar skillnader mellan olika ”folk”. Dessa processer och andra frågeställningar kopplade till transkulturella fenomen undersöks inom denna litteratur- och kulturvetenskapligt orienterade profil, vars verksamhet består bland annat av interna diskussionsmöten och gästföreläsningar.

Seminarieansvarig: Andrea Castro

Områdesansvarig