Göteborgs universitet
Bild

Studierektorer mfl

Kontaktuppgifter till studierektorer, programkoordinatorer och internationaliseringsansvarig vid Institutionen för språk och litteraturer

Våra olika språkämnen och program administreras av studierektorer och koordinatorer. För allmänna frågor om studier i respektive ämne/program, kontakta studierektorn för ämnet/programkoordinatorn.

För mer specifika frågor, kontakta studievägledaren för ämnet.

Studierektorer

Anna-Lena Fredriksson

Studierektor för afrikanska språk och engelska

Mikael Johansson

Studierektor för japanska, kinesiska, och tyska (inkl programmet Tysk samtidslitteratur och -kultur)

Pernilla Myrne

Studierektor för arabiska och klassiska språk

Mårten Ramnäs

Studierektor för franska och Ämneslärarprogrammet

Magnus P. Ängsal

Studierektor för slaviska språk och spanska

Programkoordinatorer

Språk och Interkulturell Kommunikation (SIK)

Antoaneta Granberg

Översättarprogrammet (ÖP)

Viceprefekt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Samt koordinator för SPL-kurser (ämnesövergripande kurser)

Petra Platen

Internationaliseringsansvarig

Martin Nordeborg