Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild

Kinesiska

Grundutbildningen i kinesiska vid Göteborgs universitet erbjuder kurser i kinesiska upp till 150 hp (kandidatexamen) och till 180 hp (magisterexamen) på helfart. Därefter har du möjlighet att fortsätta inom ämnet på forskarutbildningen.

Läs tredje terminen i Kina

På grundnivå kan du läsa kinesiska i fem terminer. Under de första två terminerna ligger fokus på språkfärdighet, att prata, lyssna och skriva, parallellt med kurser om Kina idag och Kinas historia. Andra året fortsätter du med mer avancerad läsning, skrivning och hörförståelse, och har möjlighet att läsa termin 3 vid ett kinesiskt universitet. Göteborgs universitet har utbyte med följande universitet där du kan läsa kinesiska:

Ansökan till utbyte är öppen mellan den 10 december-1 februari varje år. För mer information se:
https://studentportal.gu.se/Utomlands/ansokan-och-urval

Andra året läser du också om kinesisk litteratur och idéhistoria och får grunderna i klassisk kinesiska. Termin fem arbetar du huvudsakligen med din kandidatuppsats.

På grundnivå kan du läsa kinesiska i fem terminer. Syftet med grundkursen, som du läser första terminen, är att ge elementära insikter i den moderna standardkinesiskans grammatiska och fonologiska struktur, kännedom om ca 500 skrivtecken och ett godtagbart uttal. Den ger förmåga att läsa enklare övningstexter samt viss förmåga att tala kinesiska. Även under andra terminen ligger fokus på språkfärdighet, att prata, lyssna och skriva, parallellt med kurser om Kina idag och Kinas historia.

Andra året fortsätter du med mer avancerad läsning, skrivning och hörförståelse, och har möjlighet att läsa termin 3 vid något av våra partneruniversitet i Kina (se nedan för mer information). Du läser också om kinesisk litteratur och idéhistoria och får grunderna i klassisk kinesiska. Termin fem kommer du förutom studierna i språket även läsa kurser om film och propaganda i Kina. Sista terminen avslutar du med en kandidatuppsats.

Rekommenderad studiegång för kandidatexamen, 180 hp

Termin 1

Obligatorisk kurs:

 • KI1100, Kinesiska, Grundkurs, 30 hp  
  I kursen får du elementära insikter i den moderna standardkinesiskans grammatiska och fonologiska struktur, kännedom om cirka 400 skrivtecken och lära dig ett godtagbart uttal. Du får läsa enklare övningstexter samt öva upp en viss förmåga att tala kinesiska.

Termin 2

Obligatorisk kurs:

 • KI1200, Kinesiska, fortsättningskurs, 30 hp
  Kursen bygger vidare på grundkursen och ger dig utökade kunskaper och färdighet i att tala, skriva och läsa modern rikskinesiska (putonghua), förbättrad hörförståelse samt kunskaper i enklare översättning. Kursen ger även en översikt av kinesisk historia och historiografi från tidigaste tid till 1800-talets slut.

Termin 3

Obligatorisk kurs:

 • K1300, Kinesiska, fördjupningskurs, 30 hp, med möjlighet att studera i Kina
  Kursen bygger vidare på grundkursen och fortsättningskursen i kinesiska, och ger fördjupade kunskaper i att tala, skriva och läsa modern rikskinesiska (putonghua) samt hörförståelse.

Termin 4

Obligatorisk kurs:

 • KI1400, Kinesiska fördjupningskurs II, 30 hp
  Kursen bygger vidare på Fördjupningskurs I och ger fördjupade kunskaper i att tala, läsa och skriva modern rikskinesiska (putonghua) samt ytterligare förbättrad hörförståelse. Kursen ger också en fördjupad kunskap i klassisk kinesiska och en översiktlig genomgång av den kinesiska idéhistorien.

Termin 5

Obligatoriska kurser:

 • KI1530, Kinesiska fördjupningskurs praktisk språkfärdighet, 4 hp
  I kursen får du en fördjupning i praktisk språkfärdighet (hörförståelse, skrift och tal) i modern rikskinesiska (putonghua). Du får också ytterligare övning i att använda kinesiska i ett akademiskt sammanhang.
 • KI1540, Kinesisk litteraturhistoria, 7,5 hp
  Kursen innehåller en genomgång av kinesisk litteraturhistoria från tidigaste tid till idag, genrer, författare och stilar. Tyngdpunkten ligger dock på perioden 1200-talet f.Kr. (orakelbenstexter) till Tangdynastin.
 • KI1550, Klassisk kinesiska II, 3,5 hp
  Kursen är en fortsättning på Klassisk kinesiska I, vilken ingår i KI1400, Kinesiska fördjupningskurs II, 30 hp. Klassisk kinesiska II syftar till att utveckla dina kunskaper i klassisk kinesisk grammatik i den filosofiska diskurs som uttrycks i de två verken Lüshi chunqiu och Huainan zi från 239 respektive 139 f.Kr. Till viss del studerar du även stilistiska och lingvistiska särdrag i texter som Zuozhuan, Lunyu och Laozi, vad som skiljer dessa från varandra och vilken roll texterna haft i den dåtida ideologiska diskursen.
 • KI1105, Kinesisk propaganda: introduktion, 7,5 hp
  Kursen ger en introduktion till kinesisk propaganda och kinesiskt propagandauttryck (i ord, bild och musik) från 1900-talets första hälft till idag, framförallt under folkrepubliken Kina.
 • KI1120, Transnationell kinesisk film, 7,5 hp
  I kursen studerar du hur kinesiska filmer artikulerat narrativet om Kina under 1900- och 2000-talen, hur de spridits i världen och hur de har utvecklats i relation till andra filmtraditioner.

Termin 6

Obligatoriska kurser:

 • KI1510, Fördjupningskurs III del 1, 15 hp
  Kursen bygger vidare på Fördjupningskurs II och ger ytterligare fördjupade kunskaper i att tala, läsa och skriva modern rikskinesiska (putonghua) samt förbättrad hörförståelse. Kursen ger också övning i att använda kinesiska i ett akademiskt sammanhang, och en ytterligare fördjupad kunskap i klassisk kinesiska.
 • KI1520, Fördjupningskurs III del 2, Självständigt arbete, 15 hp
  Kursen syftar till att ge dig erfarenhet av att skriva ett självständigt arbete. Du lär dig att hantera källmaterial kritiskt, observera formalia och föra ett väl underbyggt, vetenskapligt resonemang.

Kurser på avancerad nivå i kinesiska - vägen till en magister eller masterexamen.

På avancerad nivå finns det flera kurser i kinesiska som kan ingå i en magister- eller masterexamen. Du kan studera avancerad modern sakprosa där du fördjupar dina språkkunskaper både muntligt och skriftligt, och det finns också kurser om idéhistoria och litteratur samt propaganda/propagandaspråk. Alla kurser går inte varje termin.

Magister/masterexamen via programmet Språk och interkulturell kommunikation

Det går att ta ut en magister/masterexamen med kinesiska som huvudämne via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i kinesiska.

Läs mer: Språk och interkulturell kommunikation, 120 hp (länk till kurs- och programkatalogen)

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Video (00:40)
Kalle och Jenny om studierna vid universitetet i Fudan