Göteborgs universitet

Verksamhetsstöd

Vilka vi är, vad vi gör och våra kontaktuppgifter. Observera att frågor som rör registrering, betyg, intyg mm hänvisas till vår gemensamma e-postadress studentexpeditionen@sprak.gu.se.

Administrativ chef

Camilla Ljung

Camilla Ljung, administrativ chef, Institutionen för språk och litteraturer
Camilla Ljung, administrativ chef

Ekonomi

Anne Berg

ekonomiadministratör

Anne Berg, personaladministratör
Anne Berg, ekonomiadministratör

Gabriella Kylevik

ekonomiadministratör

Gabriella Kylevik, ekonomiadministratör
Gabriella Kylevik, ekonomiadministratör

Åsa Åberg

institutionsekonom

Åsa Åberg, ekonom, institutionen för språk och litteraturer
Åsa Åberg, institutionsekonom

Personalärenden

Vid frågor om personalärenden, använd adressen personalhandlaggare@sprak.gu.se

Sandra Björklund

personalärenden

Sandra Björklund, personalhandläggare
Sandra Björklund, personalhandläggare

Maria Moncatar (ej i tjänst)

personalärenden

Maria Moncatar, personalhandläggare, institutionen för språk och litteraturer
Maria Moncatar, personalhandläggare

Anna-Lena Nyberg

personalärenden

Anna-Lena Nyberg, personaladministratör, institutionen för språk och litteraturer
Anna-Lena Nyberg, personaladministratör

Kommunikation, behörighet, IT-beredning

Annika Andersson

webbredaktör, behörighetsadministratör, licensansvarig, IT-beredare

Annika Andersson, webbredaktör
Annika Andersson, webbredaktör

Janna Roosch

kommunikatör

Janna Roosch, kommunikatör
Janna Roosch, kommunikatör

Utbildningsadministration

Karin Jehander (ej i tjänst)

tentamenshantering

Nils Jobring

utbildningshandläggare
tillgodoräkningar, kursplaneadministration, beredningsärenden, kvalitetsutvärdering, mm

Nils Jobring, utbildningshandläggare, intstitutionen för språk och litteraturer
Nils Jobring, utbildningshandläggare

Catharina Langendorf

studentärenden

Solveig Persson

studentärenden, arbetsmiljöombud

Solveig Perssson, utbildningsadministratör, institutionen för språk och litteraturer
Solveig Perssson, utbildningsadministratör

Malin Seljee

studentärenden, koordinator för utbytesstudier

Malin Seljee, utbildningsadministratör, institutionen för språk och litteraturer
Malin Seljee, utbildningsadministratör

Anna Södergård

Studentärenden

Anna Södergård, utbildningsadministratör
Anna Södergård, utbildningsadministratör

Helena Wallin

tentamenshantering

Helena Wallin, utbildningsadministratör, institutionen för språk och litteraturer
Helena Wallin, utbildningsadministratör

Ulla Åkerström

tentamenshantering, studentärenden, diarium, arkiv

Ulla Åkerström, utbildningsadministratör, institutionen för språk och litteraturer
Ulla Åkerström, utbildningsadministratör