Göteborgs universitet

Institutionsledning

I ledningsgruppen vid institutionen för språk och litteraturer ingår prefekt, proprefekt, utbildningsansvarig, viceprefekter, administrativ chef och ekonom.

Prefekt

Katharina Vajta

Katharina Vajta, prefekt, institutionen för språk och litteraturer

Proprefekt, viceprefekt, utbildningsansvarig

Petra Platen

med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt lärarutbildning

Petra Platen, utbildningsansvarig, institutionen för språk och litteraturer

Viceprefekt

Fredrik Fällman

med ansvar för forskning och samverkan

Fredrik Fällman, viceprefekt för forskning, institutionen för språk och litteraturer

Viceprefekt

Linda Karlsson Hammarfelt

med ansvar för forskarutbildning

Linda Karlsson Hammarfelt

Administrativ chef

Camilla Ljung

Camilla Ljung, administrativ chef, institutionen för språk och litteraturer

Ekonom

Tatiana Bulavina

Tatiana Bulavina, institutionsekonom

Institutionsråd

Rådet ska fungera rådgivande åt prefekten och ska utgöra forum för dialog och diskussion av institutionens verksamhet.

Ledamöter, mötestider, handlingar och minnesanteckningar hittar du på våra interna sidor i Medarbetarportalen.