Göteborgs universitet
Bild
Diagram över urvalet i den nationella SOM-undersökningen över tid

Publicerade 2020

Samlingsrapporter och trender

Svenska trender 1986-2019
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson
(korrigerad 2021-04-01)

Svenska religionstrender
Författare: Marcus Weissenbilder

Svenska medietrender 1995-2019
Författare: Ulrika Andersson och Elisabeth Falk

Svenska demokratitrender 1986-2019
Författare: Frida Sandelin
 

Tabellrapporter på olika teman

Allmänhetens åsikter om politiska förslag 2019
Författare: Marcus Weissenbilder

Kulturvanor i Sverige 1987-2019
Författare: Elisabeth Falk

Förtroende för samhällsinstitutioner 1986–2019
Författare: Elisabeth Falk

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2019
Författare: Sören Holmberg och Sara Persson

Svenska folket betygsätter offentlig verksamhet
Författare: Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder

Framtidens arbetsmarknad
Författare: Marcus Weissenbilder

Vård och omsorg 2019
Författare: Elisabeth Falk

EU-opinion i Sverige
Författare: Marcus Weissenbilder

Vetenskapen i samhället 2019
Författare: Marcus Weissenbilder

Det demokratiska samtalet
Författare: Frida Sandelin

Medieetik 2019
Författare: Frida Sandelin

Ökad polarisering mellan landsbygd och storstad 1986–2019?
Författare: Ylva Larsson, Per Hedberg och Sören Holmberg

Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Sara Persson och Sören Holmberg

Vilka vaccinerade sig mot svininfluensan 2009/10?
Författare: Sören Holmberg och Per Hedberg

Våld och demokrati
Författare: Frida Sandelin
 

Myndighetsrapporter

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån (SCB)
Författare: Marcus Weissenbilder

Kännedom om och förtroende för Riksgälden
Författare: Marcus Weissenbilder

Public service (SVT och SR): Användning, förtroende och attityder 1986-2019
Författare: Elisabeth Falk

Förtroende för Säkerhetspolisen (SÄPO)
Författare: Marcus Weissenbilder

Sveriges Geologiska undersökning
Författare: Frida Sandelin

Åsikter om Försäkringskassan & offentliga försäkringssystem
Författare: Marcus Weissenbilder

Kännedom och förtroende för Svenska kraftnät
Författare: Frida Sandelin

 

Regionala rapporter

Västsvenska trender 1998-2019
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson

Den västsvenska SOM-undersökningen 2019
Författare: Elisabeth Falk

Den västsvenska SOM-undersökningen 2019 - extrarapport VGR
Författare: Anders Carlander m.fl.

Västsvenska SOM-undersökningen 2019 - Uppföljning av Vision Västra Götaland
Författare: Anders Carlander, Elisabeth Falk, Daniel Jansson, Frida Sandelin och Marcus Weissenbilder

Scenkonst i Västsverige 2019
Författare: Elisabeth Falk

Kulturvanor i Gävleborg 2014-2019
Författare: Elisabeth Falk

SOM-undersökningen i Göteborg 2019
Författare: Björn Rönnerstrand och Frida Sandelin

Jubileumssatsningarna i Göteborg
Författare: Frida Sandelin

Demokrati och delaktighet i Göteborg
Författare: Frida Sandelin

Evenemangskonsumtion i Göteborg
Författare: Frida Sandelin

West pride 2019
Författare: Frida Sandelin

Entreprenörsanda i Göteborg
Författare: Frida Sandelin
 

Publicerade 2019


SOM-rapport 2020:1
Förtroende för samhällsinstitutioner i den nationella SOM-undersökningen 1986-2018
Författare: Elisabeth Falk


SOM-rapport 2019:43
Allmänhetens åsikter om förslag i den svenska samhällsdebatten 2018
Författare: Klara Wärnlöf Bové


SOM-rapport 2019:42
Allmänhetens åsikter om politiska förslag 2018
Författare: Klara Wärnlöf Bové
 

SOM-rapport 2019:41
Swedish Opinion on Wind Power
Författare: Per Hedberg
 

SOM-rapport 2019:40
Swedish Opinion on Nuclear Power
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2019:39
SOM-undersökningen i Värmland 2018
Författare: Sophie Cassel

 
SOM-rapport 2019:38
SOM-undersökningen i Göteborg 2018
Författare: Björn Rönnerstrand och Frida Sandelin
 

SOM-rapport 2019:37
Evenemangskonsumtion i Göteborg
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:36
West Pride
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:35
Entreprenörsanda i Göteborg
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:34
Demokrati och delaktighet i Göteborg
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:33
Jubileumssatsningarna i Göteborg
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:32
Scenkonst i Västsverige 2018
Författare: Daniel Enström
 

SOM-rapport 2019:31
Västsvenska SOM-undersökningen 2018 - Uppföljning av Vision Västra Götaland


SOM-rapport 2019:30
Den västsvenska SOM-undersökningen 2018
Författare: Daniel Enström
 

SOM-rapport 2019:29
Vetenskapen i samhället 2018
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:27
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2018
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2019:26
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2019:25
Förtroende för svensk nyhetsrapportering 2018
Författare: Ulrika Andersson


SOM-rapport 2019:24
Våld och demokrati
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:23
Det demokratiska samtalet
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:22
Svenska demokratitrender 1986-2018
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:21
Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:20
Förtroendet för Finansinspektionen
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:19
SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder 1986-2018
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:18
EU-opinion i Sverige
Författare: Klara Wärnlöf Bové
 

SOM-rapport 2019:17
Kulturvanor i Sverige 1987-2018
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:16
Förtroendet för försäkringskassan
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:15
Slöjd och hantverk - Vanor och värderingar 2012-2018
Författare: Ulrika Andersson
 

SOM-rapport 2019:14
Framtidens Arbetsmarknad
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:13
Svenska folket betygsätter offentlig verksamhet
Författare: Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:12
Förtroendet för Riksdagens ombudsmän
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:11
Förtroendet för Säkerhetspolisen
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:10
Personality and the Ideological Left-Right Dimension
Författare: Sören Holmberg, Lennart Weibull och Mattias Gunnarsson
 

SOM-rapport 2019:09
Culture Promotes Health
Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2019:08
Västsvenska Trender 1998-2018
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson
 

SOM-rapport 2019:07
Swedish Trends 1986-2018
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson
 

SOM-rapport 2019:06
Svenska trender 1986-2018
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2019:05
SOM-undersökningen i Värmland 2018 - En metodöversikt
Författare: Frida Tipple och Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:04
SOM-undersökningen i Göteborg 2018 - En metodöversikt
Författare: Frida Tipple och Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:03
Den västsvenska SOM-undersökningen 2018 - En metodöversikt
Författare: Frida Tipple och Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:02
Den nationella SOM-undersökningen 2018 - En metodöversikt
Författare: Frida Tipple och Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:01
Pep-rapporten 2018
Författare: Sophie Cassel och Anders Carlander


 

Publicerade 2018

 


SOM-rapport 2018:37
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2017
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2018:36
Västsvenska SOM-undersökningen 2017 - uppföljning av Vision Västra Götaland
Författare: Ulrika Andersson, Anders Carlander, Sophie Cassel, Daniel Jansson, Björn Rönnerstrand, Frida Tipple, Marcus Weissenbilder och Klara Wärnlöf Bové
 

SOM-rapport 2018:35
Nyhetsintresse och medieattityder
Författare: Ulrika Andersson och Jakob Ahlbom


SOM-rapport 2018:34
Västsvenska SOM-undersökningen 2017
Författare: Sophie Cassel och Annika Bergström


SOM-rapport 2018:33
Swedish Trends 1986-2017
Författare: Johan Martinsson, Ulrika Andersson och Annika Bergström


SOM-rapport 2018:32
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg

 
SOM-rapport 2018:31
SOM-undersökningarna 2017 - En metodrapport
Författare: Daniel Jansson, Frida Tipple och Marcus Weissenbilder


SOM-rapport 2018:30
SOM-undersökningen i Göteborg 2017
Författare: Johan Martinsson och Frida Tipple

 
SOM-rapport 2018:29
Entreprenörsanda i Göteborg
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:28
Demokrati och delaktighet i Göteborg
Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:27
Jubileumssatsningarna i Göteborg
Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:26
Scenkonst i Västsverige 2017
Författare: Sophie Cassel och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2018:25
Trafikvanor och attityder i Västra Götaland
Författare: Folke Johansson, Sophie Cassel och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2018:24
Swedish Opinion on Nuclear Power 1986-2017
Författare: Sören Holmberg 
 

SOM-rapport 2018:23
Swedish Opinion on Wind Power 1999-2017
Författare: Per Hedberg
 

SOM-rapport 2018:22
Västsvenska trender 1998-2017
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:21
Mellanmänsklig tillit i Sverige 1996-2017
Författare: Bo Rothstein, Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder


SOM-rapport 2018:20
Svenskarnas värdering av radio och tv 2017
Författare: Marcus Weissenbilder och Annika Bergström


SOM-rapport 2018:19
Förtroende för svensk nyhetsrapportering
Författare: Marcus Weissenbilder och Anders Carlander
 

SOM-rapport 2018:18
Våld och demokrati
Författare: Frida Tipple och Anders Carlander
 

SOM-rapport 2018:17
Det demokratiska samtalet
Författare: Frida Tipple och Anders Carlander


SOM-rapport 2018:16
Svenska demokratitrender 1986-2017
Författare: Frida Tipple och Anders Carlander
 

SOM-rapport 2018:15
Bostadsmarknadsopinion
Författare: Marcus Weissenbilder och Anders Carlander 
 

SOM-rapport 2018:14
Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån
Författare: Marcus Weissenbilder och Anders Carlander


SOM-rapport 2018:13
Vetenskapen i samhället 2017
Författare: Marcus Weissenbilder och Anders Carlander


SOM-rapport 2018:12
Svenskarnas syn på bilden av Sverige utomlands 2017
Författare: Frida Tipple och Anders Carlander


SOM-rapport 2018:11
Allmänhetens bedömning av och kontakt med polisen
Författare: Marcus Weissenbilder och Anders Carlander


SOM-rapport 2018:10
SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder 1986-2017
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:09
EU-opinion i Sverige
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:08
Kulturvanor i Sverige 1987-2017
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson

 
SOM-rapport 2018:07
Förtroendet för försäkringskassan
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson

 
SOM-rapport 2018:06
Slöjd och hantverk - Vanor och värderingar 2012-2017
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson
 

SOM-rapport 2018:05
Framtidens arbetsmarknad
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:04
Betyg på offentlig verksamhet 2017
Författare: Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2018:03

Svenska kraftnät
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:02
Förtroendet för Säpo
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:01
Svenska trender 1986-2017
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson
 
 
 

Publicerade 2017

 


SOM-rapport 2017:42
Swedish trends 1986-2016
Författare: Henrik Oscarsson och Annika Bergström


SOM-rapport 2017:41
Alkoholrelaterade frågor i de nationella SOM-undersökningarna 1986-2016
Författare: Lennart Weibull, Sören Holmberg, David Karlsson och Sofia Arkhede
 

SOM-rapport 2017:40
Västsvenska SOM-undersökningen 2016 - Uppföljning av Vision Västra Götaland
Författare: Ulrika Andersson, Sofia Arkhede, Annika Bergström, Daniel Jansson, Johan Martinsson och Klara Wärnlöf Bové


SOM-rapport 2017:39
Förtroende för och bedömning av sjukvården i Sverige
Författare: Josefine Bové


SOM-rapport 2017:38
Förtroende för svensk nyhetsrapportering
Författare: Frida Tipple, Annika Bergström och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2017:37
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2016
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2017:36
Swedish Opinion on Wind Power 1999-2016
Författare: Per Hedberg


SOM-rapport 2017:35
Swedish Opinion on Nuclear Power 1998-2016
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2017:34
SOM-undersökningarna 2016 - en metodöversikt
Författare: Sofia Arkhede, Josefine Bové, Klara Bové och Daniel Jansson


SOM-rapport 2017:33
Västsvenska trender 1998-2016
Författare: Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:32
Svenska trender 1986-2016
Författare: Annika Bergström och Henrik Oscarsson


SOM-rapport 2017:31
SOM-undersökningen i Göteborg 2016
Författare: Sofia Arkhede och Maria Solevid


SOM-rapport 2017:30
Västsvenska SOM-undersökningen 2016
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:29
Det demokratiska samtalet
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:28
Svenska demokratitrender 1986-2016
Författare: Sofia Arkhede och Henrik Oscarsson


SOM-rapport 2017:27
Bostadsmarknadsopinion
Författare: Josefine Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:26
Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:25
Svenska folket bedömer korruption 2016
Författare: Sofia Arkhede, Monika Bauhr och Sören Holmberg


SOM-rapport 2017:24
SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder 1986-2016
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:23
EU opinion i Sverige
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:22
Tillgängliga nyhetsmedier
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:21
Svenskarnas värdering av radio och tv 2016
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:20
Betyg på offentlig verksamhet 2016
Författare: Sofia Arkhede och Sören Holmberg


SOM-rapport 2017:19
Allmänhetens bedömning av, och kontakt med polisen
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:18
Framtidens arbetsmarknad
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:16
Mellanmänsklig tillit i Sverige 1996-2016
Författare: Bo Rothstein, Sören Holmberg och Sofia Arkhede
 

SOM-rapport 2017:15
Entreprenörsanda i Göteborg
Författare: Linn Annerstedt, Maria Solevid
 

SOM-rapport 2017:14
Demokrati och delaktighet i Göteborg
Författare: Linn Annerstedt, Maria Solevid
 

SOM-rapport 2017:13
Evenemangskonsumtion i Göteborg
Författare: Linn Annerstedt, Maria Solevid
 

SOM-rapport 2017:12
Jubileumssatsningarna i Göteborg
Författare: Linn Annerstedt, Maria Solevid


SOM-rapport 2017:10
Religiositet och tro i Göteborg
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:09
Trafikvanor och attityder i Västra Götaland
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:08
Förtroendet för migrationsverket
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:07
Vetenskapen i samhället
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:06
Förtroendet för Försäkringskassan
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:05
Slöjd och hantverk - Vanor och värderingar 2012-2016
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:04
Förtroendet för Säpo
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:03
Nationaldagsfirande i Sverige 2011 och 2016
Författare: Klara Bové och Henrik Oscarsson
 

SOM-rapport 2017:02
Kulturarv i förändring: Mönster och vidgade perspektiv
Författare: Daniel Brodén
 

SOM-rapport 2017:01
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg

 


 

Publicerade 2016


 

SOM-rapport 2016:36
Vision Västra Götaland
Författare: Klara Bové, Daniel Jansson och Niklas Harring


SOM-rapport 2016:34
Kulturvanor i svenska städer
Författare: Josefine Bové
 

SOM-rapport 2016:33
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2015
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg


SOM-rapport 2016:32
Swedish Opinion on Wind Power 1999-2015
Författare: Per Hedberg


SOM-rapport 2016:31
Swedish Opinion on Nuclear Power 1986-2015
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2016:30
Interkodarreliabilitet
Författare: Linn Annerstedt
 

SOM-rapport 2016:29
Skånska trender 2001-2015
Författare: Ulrika Andersson och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:28
Swedish trends 2015
Författade: Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2016:27
Västsvenska trender 1992-2015
Författare: Annika Bergström & Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:26
Svenska trender 2015
Författare: Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2016:25
Regionerna och den svenska flernivådemokratin
Författare: Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2016:24
SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder 1986–2015
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:23
Västra Götaland 2015
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:22
Svenska Demokratitrender
Författare: Sofia Arkhede och Henrik Oscarsson
 

SOM-rapport 2016:21
Region Skåne 2015
Författare: Ulrika Andersson, Daniel Jansson och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:20
Allmänhetens syn på arbetsmiljö och arbetsrelaterade frågor 2015
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:19
Attityder till tobaksförebyggande arbete
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:18
Allmänhetens bedömning av och kontakt med polisen
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:17
Kulturvanor i Sverige 1987-2015
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:16
Svenska folket sätter betyg på offentlig verksamhet 2015
Författare: Sören Holmberg och Sofia Arkhede


SOM-rapport 2016:15
Scenkonst i Västsverige 2015
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:14
Vetenskapen i samhället
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:13
Trafikvanor och attityder i Västra Götaland
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:12
Religiositet och tro i Göteborg
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:11
Svenskarnas bedömning av Havs- och vattenmyndighetens verksamhet
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:10
Slöjd och hantverk - vanor och värderingar 2012-2015
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:09
Svenskarnas värdering av radio och tv
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:08
Förtroendet för Finansinspektionen
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:07
Förtroendet för Försäkringskassan
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:06
Förtroendet för Läkemedelsverket
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:05
Förtroendet för SÄPO
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:04
Åsikter om energi och kärnkraft 2015
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2016:03
Svenska folket bedömer korruption
Författare: Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede
 

SOM-rapport 2016:02
Mellanmänsklig tillit i Sverige
Författare: Bo Rothstein, Sören Holmberg och Sofia Arkhede
 

SOM-rapport 2016:01
Utprövning av svarsformat till den svenska versionen av The Need Satisfaction and Frustration Scale (NSFS)
Författare: Jon Aurell, Lowe Wilsson, Annika Bergström, Jonas Ohlsson, Johan Martinsson och Petter Gustavsson

 

Publicerade 2015


 

SOM-rapport 2015:33
Nyhetsintresse och nyhetskonsumtion
Författare: Sofia Arkhede och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2015:32
Mellanmänsklig tillit i Sverige
Författare: Bo Rothstein, Sören Holmberg och Sofia Arkhede


SOM-rapport 2015:31
Vision Västra Götaland 2015
Författare: Klara Bové
 

SOM-rapport 2015:30
Förtroende för Försäkringskassan 2010–2014
Författare: Ylva Norén Bretzer
 

SOM-rapport 2015:29
Utprövning av den svenska versionen av The Need Satisfaction and Frustration Scale (NSFS)
Författare: Jon Aurell, Lowe Wilsson, Annika Bergström, Jonas Ohlsson, Johan Martinsson och Petter Gustavsson
 

SOM-rapport 2015:28
Svenska folket bedömer korruption
Författare: Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede


SOM-rapport 2015:27
Statistical evaluation of six short Five Factor Model personality measures aiming for potential inclusion in the SOM Institute’s national surveys
Författare: Mattias Gunnarsson, Petter Gustavsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2015:26
Svenskar åter allt mer positiva till EU
Författare: Linda Berg

SOM-rapport 2015:25
Swedish opinion on wind power
Författare: Per Hedberg


SOM-rapport 2015:24
Swedish opinion on nuclear power
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2015:23
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2014
Författare: Per Hedberg, Sören Holmberg


SOM-rapport 2015:22
Swedish Trends 1986-2014
Författare: Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2015:21
Västsvenska trender 1992-2014
Författare: Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:20
Svenska trender 1986-2014
Författare: Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström


SOM-rapport 2015:19
Svenska folkets bedömning av offentliga myndigheters verksamhet
Författare: Sofia Arkhede och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2015:18 korr 20151216
Religiositet och tro i Göteborg
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2015:17
Riksdagen: förtroende och kontakt
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:16
Svenskarnas värderingar av radio och tv
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:15
Scenkonst i Västsverige 2014
Författare: Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:14
Vetenskapen i samhället 2014
Författare: Sofia Arkhede och Sören Holmberg


SOM-rapport 2015:13
Metodexperiment i den västsvenska SOM-undersökningen 2014
Författare: Jonas Hägglund
 

SOM-rapport 2015:12
Slöjd och hantverk – vanor och värderingar 2012-2014
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:11
Värmland 2014
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:10
Västra Götaland
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:9
Förtroende för försäkringskassan
Författare: Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:8
Trafikvanor och trafikattityder
Författare: Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:7
Kulturvanor i Sverige 1987-2014
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:6
Förtroendet för Säpo
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:5
Förtroendet för Riksrevisionen
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:4
Förtroendet för Riksbanken
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2015:3
Förtroendet för Läkemedelsverket
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2015:2
Förtroendet för Arbetsförmedlingen
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2015:1
Åsikter om energi och kärnkraft 2014
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg

 

Publicerade 2014

 


SOM-rapport 2014:31
Metodrapport - SOM-undersökningen 2013
Författare: Josefine Bové, Jonas Hägglund och Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2014:30
Utvärdering av SOM-institutets personlighetsinstrument
Författare: Mattias Gunnarsson
 

SOM-rapport 2014:29
Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland 2013
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2014:28
Vision Västra Götaland 2014
Författare: Josefine Bové
 

SOM-rapport 2014:27
Fusk och förtroende – om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning
Författare: Ulrika Andersson
 

SOM-rapport 2014:26
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999 - 2013
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg


SOM-rapport 2014:25
Västsvenska trender 1998-2013
Författare: Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2014:24
Swedish Trends 1986-2013
Författare: Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2014:23
Svenska trender 1986-2013
Författare: Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström


SOM-rapport 2014:22
Registerstudie över svenskar boende utomlands
Författare: Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2014:21
Student-SOM 2013
Författare: Josefine Bové


SOM-rapport 2014:20
Representativitet och viktning
Författare: Elias Markstedt


SOM-rapport 2014:19
Filmvanor & -attityder 2013
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:18
Förtroendet för Arbetsförmedlingen
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:17
Förtroendet för Läkemedelsverket
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:16
Förtroendet för Riksbanken
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:15
Förtroendet för Säpo
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:14
Förtroendet för Finansinspektionen
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:13
Riksdagen: förtroende och kontakt
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2014:12
Svenskarnas bedömning av Havs- och vattenmyndighetens verksamhet
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:11
Svenska folkets bedömning av offentliga myndigheters verksamhet
Författare: Sören Holmberg och Nora Oleskog Tryggvason


SOM-rapport 2014:10
Svenskarnas värderingar av radio och tv
Författare: Klara Bové, Annika Bergström, Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:9
Scenkonst i Västsverige 2013
Författare: Klara Bové, Annika Bergström, Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:8
Slöjd och hantverk - vanor och värderingar 2012-2013
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:7
Trafikvanor och -attityder
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2014:6
Public Opinion on Wind Power 2013
Författare: Per Hedberg


SOM-rapport 2014:5
Public Opinion on Nuclear Power 2013
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2014:4
Västra Götaland
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:3
Swedish Opinion on the EU Membership
Författare: Sören Holmberg & Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2014:2
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2014:1
Vision Västra Götaland
Författare: Jonas Hägglund

 

Publicerade 2013

 

 

SOM-rapport 2013:20
Energy Opinion Compared Across Time and Space
Författare: Per Hedberg & Sören Holmberg


SOM-rapport 2013:19
Västsvenska trender 1998-2012
Författare: Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2013:18
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2012
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2013:17
Student-SOM 2012
Författare: Josefine Bové
 

SOM-rapport 2013:16
Kulturvanor i Sverige 1989-2012
Författare: Daniel Brodén
 

SOM-rapport 2013:15
Euro-opinion - Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige
Författare: Frida Vernersdotter och Sören Holmberg


SOM-rapport 2013:14
Masterstudent-SOM 2012
Författare: Josefine Bové


SOM-rapport 2013:13
Förtroende för riksbanken
Författare: Klara Sommerstein
 

SOM-rapport 2013:12
Förtroende för riksrevisionen
Författare: Klara Sommerstein
Korrigerad november 2013


SOM-rapport 2013:11
Slöjd och hantverk - Vanor och värderingar
Författare: Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2013:10
Förtroendet för Säpo
Författare: Klara Sommerstein


SOM-rapport 2013:9
Scenkonst i Västsverige 2012
Författare: Klara Sommerstein


SOM-rapport 2013:8
Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet
Författare: Sören Holmberg och Klara Sommerstein


SOM-rapport 2013:7
Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland
Författare: Eva Jakobsson
 

SOM-rapport 2013:6
Swedish Opinion on the Swedish Membership in the European Union
Författare: Sören Holmberg och Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2013:5
Västra Götaland
Författare: Annika Bergström och Josefine Bové


SOM-rapport 2013:4

Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg


SOM-rapport 2013:3
Vision Västra Götaland
Författare: Josefine Bové och Jonas Hägglund
 

SOM-rapport 2013:2
Backabornas samhällsanda 1994-2011
Författare: Gabriella Sandstig


SOM-rapport 2013:1
Från storstad till landsbygd - vanor och aktiviteter i olika delar av Sverige
Författare: Josefine Bové

 

Publicerade 2012

 

SOM-rapport 2012:31
Studies in Swedish Energy Opinion
Författare: Sören Holmberg och Per Hedberg
 

SOM-rapport 2012:30
Representativitet och viktning - Riks-SOM som spegel av det svenska samhället 1986-2011
Författare: Elias Markstedt


SOM-rapport 2012:29
Västsvenska trender 1998-2011
Författare: Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2012:28
Svenska trender 1986-2011
Författare: Lennart Weibull, Henrik Oscarsson och Annika Bergström

 
SOM-rapport 2012:27
Swedish trends 1986-2011
Författare: Lennart Weibull, Henrik Oscarsson och Annika Bergström


SOM-rapport 2012:26
Scenkonst i Västsverige 2011
Författare: Josefine Bové


SOM-rapport 2012:25
Ungdomar i Skåne
Författare: Sandra Engelbrecht


SOM-rapport 2012:24
Satsa mer på olika energikällor 1999-2011
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg


SOM-rapport 2012:23
Skånska trender
Författare: Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2012:22
Vision Västra Götaland: Det goda livet - för alla?
Författare: Tobias Elmquist


SOM-rapport 2012:21
Swedish Opinion on Nuclear Power 1986-2011
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2012:20
Inställning till olika energikällor - länsvis redovisning 1999-2011
Författare: Per Hedberg


SOM-rapport 2012:19
Medborgardemokrati i Skåne
Författare: Annika Bergström


SOM-rapport 2012:18
Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland
Författare: Jonas Hägglund


SOM-rapport 2012:17
Kulturvanor i Sverige 1987-2011
Författare: Jonas Hägglund och Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2012:16
Förtroendet för Riksrevisionen
Författare: Gabriella Sandstig


SOM-rapport 2012:15
Förtroendet för Säpo
Författare: Gabriella Sandstig


SOM-rapport 2012:14
Masterstudent-SOM 2011
Josefine Bové och Sandra Engelbrecht


SOM-rapport 2012:13
Förtroendet för Finansinspektionen
Författare: Johan Martinsson


SOM-rapport 2012:12
Student-SOM 2011
Författare: Josefine Bové och Sandra Engelbrecht


SOM-rapport 2012:11
Förtroendet för Riksbanken
Författare: Johan Martinsson


SOM-rapport 2012:10
Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet
Författare: Sandra Engelbrecht och Sören Holmberg


SOM-rapport 2012:9
Svenskar bosatta utomlands
Författare: Folke Westling


SOM-rapport 2012:8
Svenskarnas bedömning av Havs- och vattenmyndighetens verksamhet
Författare: Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2012:7
Filmvanor och -attityder
Författare: Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2012:6
Läsning av Regionmagasinet 2003-2011
Författare: Annika Bergström


SOM-rapport 2012:5
Swedish Opinion on the Swedish membership in the European Union
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2012:4
Region Skåne 2011. Resultat från Syd-SOM-undersökningen 2011
Författare: Sandra Engelbrecht och Annika Bergström


SOM-rapport 2012:3
Västra Götaland 2011
Författare: Jonas Hägglund och Annika Bergström


SOM-rapport 2012:2
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg


SOM-rapport 2012:1
Västsvenska Trender 1998-2010
Redaktörer: Annika Bergström och Tobias Elmquist.
 


 

Publicerade 2011

 

 

SOM-rapport 2011:31
Improving and evaluating survey instruments
Författare: Lisa Kareliusson


SOM-rapport 2011:30
Skånska medborgare - befolkning, demokrati och attityder mellan 2004 och 2008
Författare: Ylva Mattsson-Wallinder och Annika Bergström


SOM-rapport 2011:29
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2010
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg

 
SOM-rapport 2011:28
Västra Götaland 2010
Författare: Tobias Elmquist och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2011:27
Swedish Trends 1986–2010
Ed: Sören Holmberg, Lennart Weibull and Henrik Oscarsson
korr. version: September 2011
 

SOM-rapport 2011: 26
Svenska trender 1986–2010
Redaktörer: Sören Holmberg, Lennart Weibull och Henrik Oscarsson
Rättad version: September 2011
 

SOM-rapport 2011:25
Inställningen till olika energikällor i Sveriges län. 1999–2004 respektive 2005–2010
Författare: Per Hedberg


SOM-rapport 2011:24
Scenkonst i Västsverige 1995–2010
Författare: Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2011:23
Kulturvanor i Sverige 1987–2010
Författare: Åsa Nilsson


SOM-rapport 2011:22
Svensk scenkonst 2006–2010
Författare: Åsa Nilsson


SOM-rapport 2011:20
Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet
Författare: Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:19
Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet
Författare: Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:18
Läsning av Regionmagasinet 2003–2010
Författare: Annika Bergström


SOM-rapport 2011:17
Förtroendet för regeringen 1986–2010
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2011:16
Förtroendet för riksdagen 1986–2010
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:15
Förtroendet för Finansinspektionen 2010
Författare: Johan Martinsson och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:14
Förtroendet för Riksbanken 2005–2010
Författare: Johan Martinsson och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:13
Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Författare: Ylva Mattsson-Wallinder
 

SOM-rapport 2011:12
Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Författare: Ylva Mattsson-Wallinder
 

SOM-rapport 2011:11
Värmland 2010
Författare: Ylva Mattsson-Wallinder och Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2011:10
Förtroendet för Riksrevisionen 2009–2010
 Författare: Gabriella Sandstig och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:9
Förtroendet för Säpo 2002–2010
Författare: Gabriella Sandstig och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:8
Student-SOM 2010
Författare: Ylva Mattsson-Wallinder
 

SOM-rapport 2011:7
Vetenskapen i Samhället (ViS) 2010
Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2011:6
Åsikter om EU-medlemskapets konsekvenser 1997–2010
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2011:5
Swedish Opinion on the Swedish Membership in the European Union
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:4
Allmänhetens uppfattningar om offentlig verksamhet
Författare: Susanne Johansson


SOM-rapport 2011:3
Swedish Opinion on Nuclear Power 1986–2010
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2011:2
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg


SOM-rapport 2011:1
Vision Västra Götaland. Den regionala dimensionen – en gemensam region?
Författare: Tobias Elmkvist
 


 

Publicerade 2010

 

 

SOM-rapport 2010:18
Vetenskapen i Samhället (ViS) 2010
Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2010:17
Värmland i Sverige och Europa
Författare: Lennart Nilsson
 

Bokkapitel
The Will of the People? Swedish Nuclear Power Policy 
Författare: Sören Holmberg och Per Hedberg
Ingår i den kommande boken Phasing-Out and Phasing-In: The Comparative Politics and Policies of Nuclear Energy in Western Europe
 

SOM-rapport 2010:16
Vad gör oss nöjda med våra liv – domäntillfredsställelse och viktighetsbedömningar
Författare: Bengt Brülde och Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2010:15
Student-SOM 2009. Studenttrender vid Göteborgs universitets Samhällsvetenskapliga fakultet
Författare: Hannes Jacobsson
 

SOM-rapport 2010:14
Swedish Trends 1986–2009
Authors: Sören Holmberg and Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2010:13
Svenska trender 1986–2009
Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull


SOM-rapport 2010:12
Studenterna vid Institutionen för socialt arbete – Student-SOM 2009
Författare: Ulrika Hedman


SOM-rapport 2010:11

Scenkonst i Västsverige 1995–2009
Författare: Åsa Nilsson och Daniel Swedin


SOM-rapport 2010:10
Kulturvanor i Sverige 1987–2009
Författare: Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2010:9
Förtroendet för Riksbanken 2005–2009
Författare: Johan Martinsson och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2010:08
Västra Götaland 2009
Författare: Susanne Johansson och Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2010:07
Svensk scenkonst 2009
Författare: Åsa Nilsson och Daniel Swedin
 
 

SOM-rapport 2010:06
Förtroendet för Säpo 2002–2009
Författare: Gabriella Sandstig och Sören Holmberg
 
 

SOM-rapport 2010:05
Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997–2009
Författare: Johan Martinsson och Åsa Nilsson
 
 

SOM-rapport 2010:04
Förtroendet för Riksrevisionen 2009
Författare: Gabriella Sandstig och Sören Holmberg
 
 

SOM-rapport 2010:03
Läsning av Regionmagasinet 2003–2009
Författare: Åsa Nilsson
 

Rapport från Dagspresskollegiet
Läsvanestudien 1986–2009. En presentation från Dagspresskollegiet
Författare: Ingela Wadbring
 

SOM-rapport 2010:02
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2010:01
Nyhetslyssnande i Sveriges Radio 1986–2008
Författare: Hannes Jacobsson och Åsa Nilsson
 


 

Publicerade 2009


 

SOM-rapport 2009:25
Swedish Opinion on Nuclear Waste Management 1986–2008
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009:26
Förtroende för Riksdagen 1986–2008
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009:2
Swedish Opinion on Nuclear Power 1986–2008
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009:7
Vetenskapen i samhället (ViS)
Författare: Sören Holmberg, Åsa Nilsson och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2009:24
Vision Västra Götaland det goda livet – ur ett medborgarperspektiv
Författare: Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2009:23
Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper 1987–2008
Författare: Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2009
Swedish Trends
Authors: Sören Holmberg and Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2009:10
Förtroendet för SÄPO 2002–2008
Författare: Gabriella Sandstig, Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2009:9
Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997–2008
Författare: Johan Martinsson och Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2009:6
Förtroendet för Riksbanken 2005–2008
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009
Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986–2008
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009
Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga samhällsproblem 1987–2008
Författare: Per Hedberg
 

SOM-rapport 2009:21
Kultur i Göteborg. Väst-SOM-undersökningen 2008
Författare: Hannes Jacobsson och Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2009:20
Besök på Bok- och biblioteksmässan 2005–2008
Författare: Daniel Swedin och Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2009:19
Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott
Författare: Gabriella Sandstig
 

SOM-rapport 2009:14
Västsvensk kultur 2007/2008
Författare: Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2009:17
Trender i Skåne 2001–2008
Författare: Susanne Johansson & Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2009:13
Västsvenska trender 1998–2008
Författare: Susanne Johansson & Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2009:12
Kultur och livsstil i Sverige 1987–2008
Författare: Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2009:15
Scenkonstens publik 2008
Författare: Rudolf Antoni & Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2009:3
Åsikter om EU-medlemskapets konsekvenser 1997–2008
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009:8
Swedish Opinion on the Swedish Membership in the European Union 1994–2008
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009:4
Energiopinionen 1999–2008
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009:11
Studenttrender 2000–2008
Författare: Hannes Jacobsson
 

SOM-rapport 2009
Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorsolycka i Sverige 1986–2008
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009
Svenska folkets förtroende för kärnkraftsindustrin 1986–2008
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999–2008
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

 


 

Publicerade 2008

 

 

SOM-rapport 2008:11
Energiopinionen 1999–2007
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:2
Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006, Stockholms Län
Författare: Åsa Nilsson och Malin Forsberg
 

SOM-rapport 2008:25
Förtroende för myndigheter
Författare: Björn Rönnerstrand och Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2008:4
Förtroende för Riksbanken 2005–2007
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:5
Förtroendet för AMS 1997–2007
Författare: Johan Martinsson
 

SOM-rapport 2008:15
Förtroendet för Säpo 2002–2007
Författare: Gabriella Sandstig, Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2008:12
Göteborgarnas attityder i trafikfrågor 2007
Författare: Åsa Hernerud och Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2008:20
Göteborgarnas uppfattningar om sitt boende
Författare: Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2008
Holmbergs kommunindex och kommunpolitiskt nöjdhetsindex
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:22
Kulturvanor och livsstil i Sverige 1987–2007
Författare: Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2008:13
Livsstil och kulturvanor i Sverige 2007
Författare: Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2008:24
Regionmagasinet 2003–2007
Författare: Fredrik Welin och Sanna Johansson
 

SOM-rapport 2008:16
Scenkonstens publik 1989–2007
Författare: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2008
Studenttrender 2000–2007
Författare: Jakob Lindahl
 

SOM-rapport 2008:23
Studentåsikter 2007
Författare: Fredrik Welin
 

SOM-rapport 2008
Swedish Nuclear Power Policy
Authors: Per Hedberg and Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008
Swedish Opinion on Nuclear Power 2007
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:5
Swedish Opinion on Swedish Membership in the European Union 1994–2007
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:18
Swedish Trends 2007
Authors: Sören Holmberg and Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2008:14
Svenska biovanor 1988–2007
Författare: Marina Ghersetti
 

SOM-rapport 2008
Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorolycka i Sverige 1986–2007
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008
Svenska folkets förtroende för kärnkraftsindustrin 1986–2007
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008
Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986–2007
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:19
Svenska trender 1986–2007
Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2008
Västra Götaland 2007
Författare: Susanne Johansson och Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2008
Västsvenska trender 1992–2007
Författare: Susanne Johansson och Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2008
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:8
Åsikter om EU-medlemskapets konsekvenser 1997–2007
Författare: Sören Holmberg
 


 

Publicerade 2007

 

 

SOM-rapport 2007
Att koda klass
Författare: Maria Oskarson
 

SOM-rapport 2007
Förtroendet för AMS 2006
Författare: Sören Holmberg och Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2007
Förtroendet för Riksbanken 2006
Författare: Sören Holmberg och Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2007
Förtroendet för rättsväsendet 2006
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2007
Förtroendet för Säpo 2006
Författare: Sören Holmberg och Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2007
Förtroende för facket 1986-2006
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2007
Hur representativ är en självselekterad internetpanel?
Författare: Åsa Nilsson, Stefan Dahlberg, Jonas Ohlsson och Henrik Oscarsson
 

SOM-rapport 2007
Morgondagens publik. Attityder och vanor kring film och bio på 2000-talet
Författare: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2007
Skåne 2006
Författare: Sanna Johansson och Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2007
Studenttrender 2000–2006
Författare: Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2007
Swedish Opinion on the Membership in the EU 1994–2006
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2007
Swedish Trends 1986–2006
Authors: Sören Holmberg and Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2007
Ungdomars uppfattningar om förtroende för forskning 2007
Författare: Sanna Johansson
 

SOM-rapport 2007
Vetenskapen i samhället
Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2007
Västra Götaland 2006
Författare: Sanna Johansson, Rudolf Antoni och Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2007
Åsikter om EU-medlemskapets konsekvenser 1997–2006
Författare: Sören Holmberg

 


Publicerade 2006

 

 

SOM-rapport 2006
Energiopinionen
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2006
Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg
Författare: Lennart Nilsson och Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2006
Malmö 2004
Författare: Lennart Nilsson och Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2006
Scenkonstens publik 2006
Författare: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2006
Senior Göteborg
Författare: Fredrik Welin och Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2006
Studenttrender 2000–2005
Författare: Mathias A Färdigh
 

SOM-rapport 2006
Swedish and European Opinions on Energy Production 2006
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2006
Swedish Public Opinion on Nuclear Power
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2006
Swedish Trends 1986–2005
Authors: Sören Holmberg and Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2006
Västra Götaland 2005
Författare: Lennart Nilsson och Rudolf Antoni
  

 


Publicerade 2005

 

 

SOM-rapport 2005
Förtroendet för EU-kommissionen 1998–2004
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2005
Nuclear power supporters maintain lead in Sweden
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2005
Saving Energy
Authors: Per Hedberg and Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2005
Skåne 2004
Författare: Lennart Nilsson och Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2005
Swedish people’s opinion on sun and wind
Author: Per Hedberg
 

SOM-rapport 2005
The Swedish Cinema Audience
Author: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2005
Västra Götaland 2004
Författare: Lennart Nilsson och Rudolf Antoni
  


Publicerade 2004

 

 

SOM-rapport 2004
Arbete och industri
Författare: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2004
Läs och bläddra. Resultat kring bokläsning från SOM-undersökningen 1998–2003
Författare: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2004
Samhällsvetenskapliga fakultetens studentundersökning 2000–2003
Författare: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2004
Västra Götaland 2003
Författare: Lennart Nilsson, Sanna Johansson, David Holtti och Viktoria Lundborg
  


Publicerade 2003

 

SOM-rapport 2003
Äldre i samhället
Författare: Lennart Weibull, Sören Holmberg, Mette Anthonsen och Christina Ribbhagen.


SOM-rapport 2003
Västra Götaland 2002
Författare: Lennart Nilsson och Sanna Johansson

 

 


Publicerade 2002

 

SOM-rapport 2002
Västra Götaland 2001
Författare: Lennart Nilsson och Sanna Johansson
 


Publicerade 2001

 

 

SOM-rapport 2001
Från nittonhundranittiotal till tvåtusental. Trender i studentopinionen
Författare: Maria Pettersson
 

SOM-rapport 2001
Skåne 2001
Författare: Lennart Nilsson och Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2001
Västra Götaland 2000


SOM-rapport 2001:2
Lika men olika
Författare: Ylva Ulfsdotter Eriksson

 

 


Publicerade 2000

 

SOM-rapport 2000
Västra Götaland 1999
Författare: Lennart Nilsson och Åsa Nilsson

SOM-logo

Sidan under uppbyggnad

Denna sida är fortfarande delvis under uppbyggnad, upptäcker du något som inte fungerar som det ska, hör gärna av dig.