Göteborgs universitet
Bild
Lore logga
Länkstig

Opinionslaboratoriet (LORE)

Som en del av SOM-institutet finns sedan 2016 Laboratory of opinion research (LORE) - ett opinionslaboratorium med fokus på internationell surveyforskning och ansvar för specifika större samverkansprojekt.

Opinionslaboratoriet LORE har historiskt varit den organisation som hanterat Medborgarpanelen och övriga datainsamlingar via webbpanel som bedrivits vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. År 2016 blev LORE en del av SOM-institutet och datainsamlingar via webbpaneler, i synnerhet via Medborgarpanelen, blev ett välkommet komplement till de postala, pappersbaserade SOM-undersökningarna.

Idag fungerar LORE som en kunskapsplattform för olika delar av paneldatainsamlingsverksamheten vid SOM-institutet och används ibland som kanal för samverkan av olika slag. Bland annat med valkompassen Kieskompas vid Vrije Universiteit i Amsterdam, Aftonbladets Valkompassen och det nationella infrastrukturprojektet CORS.