Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden

"Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden" är ett forskningsprogram som innehåller sex olika forskningsprojekt, se nedan. I detta program studeras omdaningen av den svenska arbetsmarknaden mot en ökad polarisering. Den svenska arbetsmarknaden har från ett internationellt perspektiv ofta beskrivits som ”high road” till full sysselsättning. Utmärkande har varit hög kvalitet i produktion och service, starka parter på arbetsmarknaden, en solidarisk lönepolitik, statligt finansierade utbildningssatsningar samt en omfattande välfärdsstat. Under det senaste decenniet tycks dock uppgraderingen av yrkesstrukturen stannat av.