Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Etniska band och hemlängtan: Den polska diasporan och civilsamhällets skapande

Den polska diasporan i Storbritannien har skapat ett unikt mönster för att göra det civila samhället, på grund av de delande önskningarna från olika generationer av polska migranter som anlände efter andra världskriget, under kalla kriget och solidaritetsperioderna och efter EU: s utvidgning. Polska London utgör ett betydande utrymme för migrantengagemang förknippat med både det civila samhället i samtida Polen och de diasporiska strukturerna som bildas i och av bosättningslandet och bildas och upprätthålls av centrala band, länkar, normer och diskurser om hem, nationalitet och integration.

Ett processorienterat tillvägagångssätt möjliggör analys av det polska civilsamhällets utveckling i Storbritannien sedan andra världskriget och redogör för det unika mönster fyrstegsprocessen som inleds med grunden av exilorganisationer, som går mot underhållet av dessa organisationer, föryngring och förstärkning av befintliga organisationer och diversifiering av organisationsproduktion inklusive kampanj. Dessa stadier är kopplade till olika uttryck och önskemål för hem och omförhandlingar av status och stolthet från en minoritetsposition i civil engagemang. Av speciellt intresse är kompromisslösa, divergerande eller till och med delande önskningar som visar en önskan om hem snarare än en önskan att återvända hem. Mångfald och uppdelning inom det polska civila rymden avslöjar den oroliga samexistensen mellan vad som uppfattas som tre huvudgenerationer av polska migranter (många som är brittiska medborgare) och belyser utvecklingen av det civila samhället både som en process och som en relation till andra civila rum och till tävlingen om återskapade minnesplatser utomlands. Det är betydande att intern kritik inte undergräver förekomsten av sametniska organisationer eller polska London. Tvärtom, skapandet av ett polskspecifikt civilt rum, även om det är lagrat, möjliggörs inom ramen för ett polskt nationellt samhälle som upprätthålls och produceras genom underliggande förenande nationella berättelser för minoritetsigenkänning. Projektet bygger på kvalitativa data som består av över hundra djupintervjuer främst genomförda med polska intervjuade i Stor-London. Kompletterande, målmedvetna provtagningstekniker - snöboll, maximal variation och strategiskt urval - krävdes i olika stadier av intervjuprocessen för att säkerställa att det anslutna urvalet av intervjuer representerade en mängd viktiga organisationer kopplade till de tre generationerna av polsk migration. Detta projekt om den polska diasporan i Storbritannien är relaterat till två projekt: ”I vilken omfattning har Homeland Matter? Diaspora i Storbritannien ”(finansierat av British Academy of Humanities and Social Sciences och John Fell Foundation, University of Oxford), och“ Institutionella begränsningar och kreativa lösningar: Polish Civil Society in Comparative Perspective ”(Swedish Research Council, University of Göteborg, PI Kerstin Jacobsson).