Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild på studenter om samtalar.
Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet
Länkstig

Vidareutbildning i socialt arbete

Vill du vidareutbilda dig, bedriva förbättringsarbete inom socialt arbete eller kanske utveckla dina kunskaper om internationellt socialt arbete? Har du siktet inställt på att i framtiden bedriva forskarstudier? Då är våra utbildningar på avancerad nivå vägen framåt!

Barn i utsatta livssituationer, 15 hp, SW2223:

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/barn-i-utsatta-livssituationer-sw2223

Skolsocialt arbete, 7,5 hp, SW2441:

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/skolsocialt-arbete-sw2441

Människobehandlande organisationer; styrning, samverkan och profession 1, 7,5 hp, SW2442: https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/manniskobehandlande-organisationer-styrning-samverkan-och-profession-1-sw2442

Samhällsvetenskaplig metod 1, 7,5 hp, SW2391:

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/samhallsvetenskaplig-metod-i-sw2391

Det sociala arbetets kunskapsutveckling, 7,5 hp, SW2238:

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/det-sociala-arbetets-kunskapsutveckling-sw2238

Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp, SW2226 (magisteruppsats):

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/vetenskapligt-arbete-i-socialt-arbete-sw2226

Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp, SW2227 (masteruppsats):

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/vetenskapligt-arbete-i-socialt-arbete-sw2227

Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp, SW2237 (dockningsuppsats, för sökande som redan har en genomförd magisteruppsats):

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/vetenskapligt-arbete-i-socialt-arbete-sw2237

 

Följande kurser är för närvarande institutionens obligatoriska kurser, som måste ingå i en masterexamen i socialt arbete. Dessa kurser kommer så småningom att fasas ut. Nya metodkurser utvecklas och kommer att ersätta metodkurserna.

Ett vetenskapligt arbete måste också ingå i en masterexamen i socialt arbete, se enskild flik.

Reell kompetens

Har du en akademisk utbildning i socialt arbete eller näraliggande ämne, men saknar några poäng? Då kan vi undersöka om din reella kompetens gör dig behörig till kursen. Kom ihåg att hänvisa till din reella kompetens i ansökan, d.v.s. bifoga intyg om din yrkeserfarenhet. Kontakta vår studievägledare om du har frågor: studievagledning@socwork.gu.se