Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Handledarutbildningen

Vi erbjuder ett utbildningspaket för dig som är intresserad av att utvecklas i din roll som VFU-handledare. Utbildningen syftar till att ge handledaren stöd, inspiration och fördjupad kunskap.

Under höstterminen 2021 ges denna utbildning med start vecka 37, ojämna veckor under åtta torsdagar mellan kl. 09:15–15.00. 

Utbildningen och grupphandledningen kommer att ske via Zoom. Länk skickas senare.

Anmälan är nu öppen

Handledarutbildning erbjuds under samma termin som handledaren tar emot en student. Anmälan till utbildningen ger dig plats i grupphandledning. Därutöver är du fri att välja de föreläsningar, seminarier/gruppdiskussioner som du vill delta i.

För anmälan, vänligen kontakta vfu@socwork.gu.se

Teman

 • Metoder och strategier i VFU-handledning
 • Teorier och begrepp inom VFU-handledning
 • Handledarens roll, ansvar, uppgifter och möjligheter
 • Relationens betydelse i handledning
 • Lärandeprocesser under handledning

Undervisningen

 • Föreläsningar 
 • Seminarier/gruppdiskussioner 
 • Grupphandledning vid fem tillfällen:
  16/9, 30/9, 28/10, 25/11 och 9/12 kl. 13.15-15.00

Beroende på vilka moment du deltar i resulterar utbildningen i:

 • 7,5 högskolepoäng för genomförd kurs på avancerad nivå "Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning" (kurskod SW2452). Du deltar vid minst fyra seminarier samt grupphandledningar (fem tillfällen). Du genomför också en skriftlig inlämningsuppgift.
 • Intyg om deltagande på kursen
 • Du deltar vid tre seminarier samt grupphandledning (minst fyra tillfällen). Du får ett intyg från institutionen för socialt arbete att du deltagit i utbildningen. Inga högskolepoäng.
 • Intyg om deltagande i handledning
 • Du deltar i grupphandledning (minst fyra tillfällen). Inga högskolepoäng