Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
student i samtal med handledare
Foto: Natalie Greppi

Erbjud VFU-plats

Vill du erbjuda en VFU-plats till en av våra socionomstudenter? Rekrytering av VFU-platser pågår nu!

Så erbjuder ni en VFU-plats

Anmälan av VFU-plats går via institutionens VFU-administration -  inte genom studenterna själva. Så arbetar vi för att ta hänsyn till yrkesverksammas arbetssituation.

Vid erbjudande av VFU-plats vill vi att ni skickar in blanketten
Anmälan av VFU-plats till: vfu@socwork.gu.se
Blanketten finns i högermenyn på denna sida.

Ni kan också välja att skicka blanketten via post till:

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete
VFU-administrationen
Box 720
405 30 Göteborg

Observera! En blankett per anmäld VFU-plats behöver skickas in.

Tidsperiod

Vårterminen 2022 löper VFU-kursen mellan 2022-01-17 – 2022-06-05

Hur går platsfördelningen till?

Efter att vi mottagit ert erbjudande om VFU-plats registreras detta i datasystemet Praktikplatsen (www.praktikplatsen.se). Studenterna använder Praktikplatsen.se för att informera sig om de olika verksamheter som finns att välja på. Det är därför viktigt att ni som arbetsgivare ger en så tydlig och korrekt beskrivning av verksamheten som möljigt, anger vilka arbetsuppgifter och arbetstider som gäller, samt om det finns särskilda omständigheter som är bra för studenten att veta om.

Av de tillgängliga VFU-platserna som finns i Praktikplatsen.se får varje student ange fem platsalternativ som de är intresserade av.

När platsfördelningen är klar får arbetsgivaren ett förslag på en student. Studenten kontaktar därefter utsedd VFU-handledare på arbetsplatsen för att avtala tid för ett inledande samtal och för att stämma av inför VFU-perioden.

För att bli handledare behöver du ha:

  • socionomexamen
  • social omsorgsexamen eller socialpedagogexamen
  • tre års yrkeserfarenhet av socialt arbete efter examen

Ja, jag vill anmäla en VFU-plats.

Anmälan VFU-plats VT22 (PDF)