Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Video (00:55)
Vill du göra skillnad i samhället?
Bild

Socionomprogrammet

Är du intresserad av människor, deras levnadsförhållanden och samhällets stöd till utsatta? Då kan socionomprogrammet vara något för dig!

Socionomprogrammet är ett av de mest sökta högskoleprogrammen i Sverige. Här undersöks hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas. Vår utbildning är unik utifrån att studenter ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd socionomutbildning i ett lokalsamhälle under de tre första terminerna.

Fokus för en socionom är att tillsammans med individen, familjen eller gruppen medverka till en förändring. För att trivas som socionom behöver du tycka om människor, socialt samspel och kunna sätta dig in i andras livssituation. Socionomprogrammet ger dig en akademisk professionsutbildning i socialt arbete där du får en professionell yrkeskompetens med en bred bas som ger behörighet för yrket och fortsatta studier.

Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. För dig som student innebär det undervisning av hög akademisk nivå som också har god förankring i det sociala arbetet.

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen sker i olika former: föreläsningar, grupparbeten, tillämpningsövningar, projektarbeten/uppsatsarbeten, handledning, seminarier och fältförlagda studier. Självstudier utgör en central del av studierna. Dina egna erfarenheter tillvaratas i undervisningen och du får träning i ett aktivt kunskapssökande och ett kritiskt tänkande.

Professionellt förhållningssätt och självkännedom återkommer i flera kurser och skall möjliggöra en kontinuerlig reflektion och diskussion av egna värderingar, attityder och förhållningssätt i relation till yrkesetiska överväganden och den framtida yrkesrollen.

Under utbildningen finns möjligheter att bedriva studier och göra praktik utomlands. Institutionen har ett stort internationellt kontaktnät och deltar i olika samarbets- och utbytesprogram.

Efter studierna
Programmet leder till socionomexamen. Avgång efter termin 6 ger behörighet för kandidatexamen i socialt arbete, och att söka utbildningar på avancerad nivå.

Arbetsmarknaden för en socionom är bred. Socionomer är ofta kommunalt eller statligt anställda men många arbetar också inom privata företag eller är egenföretagare. En socionom kan t.ex. arbeta som socialsekreterare, biståndsbedömare, kurator, fältassistent, familjerådgivare eller enhetschef. Arbetet kan vara behandlings- eller omsorgsinriktat men också förebyggande.

Läs mer om antagning, behörighetskrav och innehåll i Göteborgs universitets kurs- och programkatalog.

Terminstider

Vårterminen 2021
Samtliga kurser och program:
18 januari  - 6 juni

Höstterminen 2021
Samtliga kurser och program:
30 augusti – 16 januari 2022