Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Vår organisation

På den här sidan hittar du information om hur institutionen för socialt arbete är organiserad.

Institutionsrådet är ett beredande organ till prefekten där frågor diskuteras före beslut av prefekt. Bland annat ska frågor som rör budget- och verksamhetsplan, rekryteringar, mål och strategier för utbildning, forskning och samverkan, utbildnings- och kursplaner, verksamhetsberättelser, yttranden och remissvar diskuteras i rådet. 

Institutionsrådet består av:

Elisabeth Olin, prefekt/ordförande
Tomas Kyhlberg, samordnare 

Lärar-/forskarrepresentanter:
Kristina Alstam
Lena Andersson
Hanan El Malla
Charlotte Melander
Frida Pettersson
Elin Hultman

Ersättare:
Karin Stinesen Kollberg
Björn Jonsson

Administrativ representant:
Jenny Meyer

Ersättare:
Jasmina Nikolic

Studentrepresentant:
Josefine Larsson
Fanny Betåker

Doktorandrepresentant:
Tobias Jansson

Kommittén för utbildning på grund- och avancerad nivå (UK) är ett rådgivande organ till Institutionsrådet och inför prefektbeslut.

Uppgifter för kommittén är bland annat: 

  • bereda utbildningsplan till institutionsrådet
  • bereda kursplaner till institutionsrådet
  • bereda litteraturlistor för prefektbeslut
  • bereda övriga allmänna frågor rörande utbildning på grund och avancerad nivå för prefektbeslut

Utbildningskommittén består av:
Helena Johansson, proprefekt, ordförande
Ida Ryberg, samordnare 

Ordinarie lärar-/forskarrepresentanter:
Karin Berg
Anna Hall
Inger Kjellberg
Ann Simmeborn Fleischer
Ronny Tikkanen

Studentrepresentanter:
Filip Clarin
Oliwer Falk 

Forskarutbildningskommittén (FUK) är ett rådgivande organ till Institutionsrådet och för prefektbeslut rörande forskarutbildningsfrågor.

Kommittén består av:

Anette Skårner, ordförande, studierektor forskarutbildningen 
Lyudmyla Krenova, samordnare

Ordinarie handledarrepresentanter: 
Staffan Höjer
Hanna Wikstöm 
Torun Österberg

Ersättare:
Mikaela Starke
Lena Sawyer

Doktorandrepresentanter: 
Johanna Andersson, Fanny Holt

Arbetsuppgiften för institutionens beredningsgrupp består i att handha processen kring tillsättningen av prefekt och institutionsråd på institutionen. De skall även ombesörja utfyllnadsval vid vakanser i institutionsrådet.

Beredningsgruppen består av:

Birgitta Jansson, universitetslektor
Susanne Liljeholm Hansson, universitetslektor
Tobias Davidsson, universitetslektor
Anna Ryan Bengtsson, doktorandrepresentant
Tomas Kyhlberg, administrativ chef