Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Vår organisation

På den här sidan hittar du information om hur institutionen för socialt arbete är organiserad.

Institutionsrådet är ett beredande organ till prefekten där frågor diskuteras före beslut av prefekt. Bland annat ska frågor som rör budget- och verksamhetsplan, rekryteringar, mål och strategier för utbildning, forskning och samverkan, utbildnings- och kursplaner, verksamhetsberättelser, yttranden och remissvar diskuteras i rådet. 

Institutionsrådet består av:

Torun Östberg, prefekt/ordförande
Tomas Kyhlberg, samordnare 

Lärar-/forskarrepresentanter:
Kristina Alstam
Lena Andersson
Elin Hultman
Katarina Hollertz
Charlotte Melander
Karin Stinesen Kollberg

Ersättare:
Linnèa Österman

Ordinarie administrativ representant: 
Jasmina Nikolic

Ersättare:
Viktoria Jendmyr

Studentrepresentant:
Josefine Larsson
Fanny Betåker
Ahre Enberg

Doktorandrepresentant:
Kristin Blom

Kommittén för utbildning på grund- och avancerad nivå (UK) är ett rådgivande organ till Institutionsrådet och inför prefektbeslut.

Uppgifter för kommittén är bland annat: 

  • bereda utbildningsplan till institutionsrådet
  • bereda kursplaner till institutionsrådet
  • bereda litteraturlistor för prefektbeslut
  • bereda övriga allmänna frågor rörande utbildning på grund och avancerad nivå för prefektbeslut

Utbildningskommittén består av:
Monica Nordenfors, proprefekt, ordförande
Ida Ryberg, samordnare 

Ordinarie lärar-/forskarrepresentanter:
Karin Berg
Anna Hall
Inger Kjellberg
Ann Simmeborn Fleischer
Ronny Tikkanen

Ersättare:
Zulmir Becevic 
Annelie Da Cabo 

Studentrepresentanter:
Abdalnoor Jamil
Ahre Enberg

Forskarutbildningskommittén (FUK) är ett rådgivande organ till Institutionsrådet och för prefektbeslut rörande forskarutbildningsfrågor.

Kommittén består av:

Frida Petersson, Viceprefekt
Lyudmyla Krenova, samordnare

Ordinarie handledarrepresentanter: 
Lena Sawyer
Mikaela Starke
Hanna Wikström

Ersättare:
Tina Olsson 
Anna Dunér 

Doktorandrepresentanter: 
Fanny Holt
Lowe Bergström

Arbetsuppgiften för institutionens beredningsgrupp består i att handha processen kring tillsättningen av prefekt och institutionsråd på institutionen. De skall även ombesörja utfyllnadsval vid vakanser i institutionsrådet.

Beredningsgruppen består av:

Birgitta Jonsson
Björn Jansson
Susanne Liljeholm Hansson
Tomas Kyhlberg
Tobias Jansson