Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Jordglob
Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet
Länkstig

Internationalla samarbeten

Göteborgs universitet attraherar studenter och lärare från hela världen. Detta genomsyrar även institutionen för social arbete som har ett tydligt fokus på globalisering och internationella samarbeten.

Institutionen för socialt arbete erbjuder en spännande utbildnings- och forskningsmiljö och välkomnar internationella och svenska akademiker till samarbeten och nätverk i syfte att skapa innovativa, utvecklande och samarbeten.

Vi stödjer studenter som vill sätta en internationell prägel på sin utbildning, oavsett om det handlar om en VFU-period utomlands, att skriva sin uppsats utomlands eller läsa teorikurser. 

Med mer än 125 anställda lärare och forskare, 1. 500 studenter och närmare 30 doktorander skapar vi en kreativ och intellektuell miljö.  Seminarieserier med både doktoranders forskningspresentationer såväl som högre seminarier pågår under hela året. 

Samarbeten

Institutionen har flera starka samarbeten som utvecklats genom åren och där ett utvecklat stöd finns för studenter både avseende mottagande och uppföljning. Erasmus-avtal finns med många lärosäten inom Europa. Aktuella avtal varierar och hittas i Studentportalen för redan antagna studenter. Flera utom-europeiska avtal finns också, varav några startats som Linnaeus-Palme projekt för att sedan utvecklas. Ett exempel på detta är University of Rwanda som vi numera har samarbete med även inom forskarutbildningen.

Utbytesstudenter

Studenter vid våra avtalsuniversitet kan studera som utbytesstudenter vid vår institution och då välja kurser inom hela fakultetsutbudet för inkommande studenter. Institutionen för socialt arbete erbjuder en kurs om globala perspektiv på socialt arbete på grundnivå, samt flera kurser på avancerad nivå, som en del av vårt Master's Programme in Social Work and Human Rights.
 

Kontakt

Lena Andersson, internationell koordinator, institutionen för socialt arbete, e-post: lena.andersson@socwork.gu.se

Viktoria Jendmyr, internationell koordinator, institutionen för socialt arbete, e-post: viktoria.jendmyr@socwork.gu.se