Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på juridiskt tänkande och praktik

Den svenska våldtäktslagstiftningen ändrades 2017 och antog ett rekvisit om frivillighet (”samtycke”). Projektet är först ut att studera den nya våldtäktslagen samt dynamiken mellan denna och institutionaliserade rättsliga normer. Syftet är att studera lagens tillämpning från ett kombinerat feministiskt och emotionssociologiskt perspektiv, med fokus på åklagares, domares och advokaters känslor och tankar om lagen och dess praktiska effekter.

  • Vilka diskursiva uppfattningar och tolkningar av den nya lagen framkommer i intervjuer med rättens aktörer och hur resonerar de om tillämpningen?
  • Hur påverkar den nya lagen rättegångsprocessen med avseende på vilken roll som tilldelas förövare/offer samt hur bevisningen konstrueras och presenteras?
  • Hur tillämpas lagen av domarna i domskrivning: Vilka uppfattningar och bedömningar angående frivillighet, kön och sexualitet reflekteras i domarna?

 

Vi följer 16 fall av våldtäkt i tingsrätt och hovrätt. Rättens aktörer ”skuggas” och intervjuas, rättegångarna observeras och domar analyseras. Projektet bidrar med fördjupad kunskap om rättslig diskriminering som integrerad del av nedtystandet av kropp och känslor, samt hur detta interagerar med könsmaktstrukturer. Det möjliggör därmed ökad emotionell och kognitiv reflexivitet hos rättens professionella gällande tysta normer och vanemässigt beteende. Detta är viktigt för att ytterligare stärka rättssystemets legitimitet.

 

Forskare

Åsa Wettergren, projektledare

Moa Bladini, Juridiska institutionen

Sara Uhnoo

Publikationer

Capricious credibility – legal assessments of voluntariness in Swedish negligent rape judgements, Lisa Wallin, Sara Uhnoo, Åsa Wettergren & Moa Bladini, Nordic Journal of Criminology, publicerades online den 12 mars 2021.