Göteborgs universitet
Bild
student som står i bibliotek korridor
Foto: Unsplash
Länkstig

Möt Alexander Knutsson - masterstudent i kriminologi

Det började med en fundering om hur många som laddar ner filmer olagligt och slutade med en presentation inför världens samlade forskare i kriminologi på ”The Stockholm Criminology Symposium”. Alexander Knutssons masteruppsats utsågs till en av fyra studentuppsatser som skall presenteras vid konferensen i juni.The Stockholm Criminology Symposium är den årliga stora internationella konferensen för kriminologer och personer som arbetar med exempelvis brottsförebyggande åtgärder runt om i världen och det brukar komma 500 personer, konferensen anordnas av Brottsförebyggande rådet.

- Jag visste inte ens att de antog studentuppsatser och visst känns det lite nervöst, säger Alexander.

Intresset för data, internet och statistik har Alexander alltid haft, intresset för kriminologi har succesivt vuxit fram, via studier i sociologi, psykologi och konfliktlösning både i Nya Zeeland och på Göteborgs universitet. Med det var på masterprogrammet som han insåg att han hamnat rätt.

- Jag gillar att grotta ner mig i ett ämne och läsa och skriva mycket. Det fick jag göra på masterprogrammet, framförallt under sista terminen då jag skrev min uppsats.


Olagliga fildelningar

Det handlar alltså om hur vanligt det är att svenskar laddar ner filmer olagligt och vilka det är som gör det. Basmaterialet kommer från Svenska internetsstiftelsens årliga enkätundersökning om hur svenskarna använder nätet. 3 000 personer har fått svara på en mängd frågor och svaren blir representativa för vad svenskarna gör och hur de använder nätet.

- Bland frågorna fanns en om hur ofta man olagligt laddar ner filmer från nätet och det var denna fråga som blev grunden för min uppsats.


 Inte bara nördar

Den allmänna uppfattningen är nog att det är en ung datanörd som sitter framför skärmen nätterna igenom som laddar ner filmer, men riktigt så är det inte. 20 procent av svenskarna säger att de har laddat ner något olagligt. Det finns en pik runt 22 år då sannolikheten är som störst att man piratkopierar en film, men sedan går en svagt sluttande linje upp genom åren som visar att även personer över 60 år laddar ner filmer olagligt, men det är inte särskilt vanligt.

- Det finns etablerade kriminologiska teorier som beskriver sannolikheten för att man skall begå ett brott och dessa teorier stämmer även för kriminalitet på nätet. Mina studier visar att sannolikheten för att piratkopiera en film är större om man uppger att man ser på film ofta, att nedladdningarna sker i alla ålderskategorier och att män är överrepresenterade.


Bekvämlighet

Det finns många likheter mellan att begå brott i ”den vanliga världen” och ute på nätet, men i det finns en del skillnader också. Det är förhållandevis enkelt att begå brott på nätet, det räcker med ett klick och så startar nedladdningen. Det finns till och med ett visst mått av bekvämlighet, är man filmintresserad och ser mycket film är tröskeln ganska låg för att piratkopiera. Dessutom sitter man ofta hemma, kanske ensam och ingen som på olika sätt övervakar det man gör vid datorn. Men helt slumpmässigt och aningslöst är det inte. Man behöver en viss kunskap om hur fildelning fungerar och hur man exempelvis skyddar sig mot att få in virus på datorn samtligt som filmen laddas ner.


Kanske fortsatta studier

Mastern är avklarad, men vad händer sedan?
- Just nu har jag olika typer av korta jobb på GU och på Chalmers och främst arbetar jag med statistik av olika slag, vem vet kanske jag söker en doktorandtjänst någonstans, det tror jag skulle var kul.

sittande student med handen under hakan
Foto: Anders Östebo