Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Expertlista: Kriminologi

Här finner du experter med koppling till kriminologi. Se vänsterspalt (eller "Sidans innehåll) för de olika kategorierna. Klicka på forskarens namn för mer information och kontaktuppgifter. (obs! sidan är under uppbyggnad, fel kan förekomma)

Polisarbete

Micael Björk, professor  
Praktiskt polisarbete, ledning, styrning och organisering av polisverksamheter, gatugäng och organiserad brottslighet. Björk är även gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete på Högskolan i Borås. 

Cecilia Hansen Löfstrand, lektor 
Polisiär kontroll, bevakningsbranschen, ideellt deltagande i polisiär kontroll, samverkan (stat, marknad, civilsamhälle), marginalisering och hemlöshet, brottsofferstöd. 

Abby Peterson, professor 
Social rörelseforskning, polisinsatser vid politiska protester, polisiärkontroll och etnicitet.

Johan Rosquist, lektor
Polisutredningar ur etnicitetsperspektiv. Polisiärt arbete i glesbygd.

Mattias Wahlström, lektor 
Forskning inom nationellt och internationellt polisarbete under politiska protester. Han har bland annat följt utvecklingen av svenska polisens strategier för protesthantering. I samband med detta har han även studerat interaktion mellan polis och demonstranter och hur olika aktörer tolkar uppkomsten av våld i sådana situationer. 

Sara Uhnoo, lektor och docent  
Polisens mångfaldsarbete och relation till etniska minoriteter, åtgärder mot brott.

Brottsprevention

Sara Uhnoo, lektor och docent  
Åtgärder mot brott, t.ex. situationell brottsprevention och ideell brottsprevention. (som Missing People och Polisens volontärer).

Johan Rosquist, lektor
Kommunal samverkan mot brott. Social brottsprevention, framför allt arbetsmarknadsåtgärder. Återintegrering av brottsdömda. Att förhindra återfall i brott.

Sven-Åke Lindgren, professor 
Sociala problems etablering, ekonomisk brottslighet samt generella kriminologiska frågor om brott, kriminalpolitik och brottsprevention.

Sofia Persson, lektor 
Skolbränder och åtgärder mot detta, samt om samverkan mellan professionella (räddningstjänst) och frivilliga vid krishantering (skogsbrand). 

Cecilia Hansen Löfstrand, lektor 
Ideellt deltagande i polisiär kontroll, samverkan (stat, marknad, civilsamhälle), marginalisering och hemlöshet, brottsofferstöd. 

Våld och våldserfarenhet

Hans Ekbrand, lektor 
Olika aspekter av våld och våldserfarenheter. Familjer som en källa till både omsorg och stöd, såväl praktiskt som ekonomiskt, och utsatthet för våld. Brottslighet riktad mot objekt, som t.ex. inbrott och anlagda bränder har studerats dels utifrån perspektivet upprepad utsatthet, dels för att kartlägga faktorer som gäller gärningspersonen.  Avhandling: Separationer och mäns våld mot kvinnor.

Sara Uhnoo, lektor och docent  
Medbrottslighet, rädsla för brott, viktimologi, konstruktion av sociala problem. Avhandling: Våldets regler. Ungdomars tal om våld och bråk. 

Johan Rosquist, lektor
Hedersrelaterat våld ur samhälls- och individperspektiv. Lagstiftningsprocesser mot våld. Moraliska frågor om våld i olika kulturella kontexter. Våld och ideologi. Avhandling: Moral i rätten. Utredningar av hedersrelaterat våld i Sverige 1997-2017.

Sexualbrott

Sara Uhnoo, lektor och docent  
Rättslig tillämpning av sexualbrottslagstiftning, sexualbrott, feministiska perspektiv inom kriminologin.

Ekonomisk brottslighet

Oskar Engdahl, lektor 
Ekonomisk brottslighet, arbetsplatsstölder och åtgärder mot brott. Har studerat framväxten av skatteparadis och finansiella offshore-marknader i världsekonomin. 

Bengt Larsson, professor
Partsrelationer i Europa, Fintechs samt individuell lönesättning. Han har tidigare forskat om skuldsaneringsprocessen vid Kronofogden, lotterivinnares konsumtion, barns lärande om miljö och inflytande på familjens konsumtion, samt ekonomisk brottslighet och regleringar, speciellt bolagsrevisorernas brottskontroll samt medias framställning av ekobrott och näringslivsskandaler.  

Övervakning

Christel Backman, lektor
Forskar inom rättssociologi, övervakningsstudier (surveillance studies) och kriminologi. Avhandling: Criminal Records in Sweden. Regulation of Access to Criminal Records and Criminal Background Checks by Employers (2012).

Ungdomar, våld och droger 

Merete Hellum, lektor 
Ungdomar och droger, familjesociologi, feminism, socialpsykologi och framförallt mot kropp och emotioner. 

Sara Uhnoo, lektor och docent  
Ungdomsbrottslighet (framförallt skolbränder), medbrottslighet, rädsla för brott, åtgärder mot brott inriktade mot barn och ungdomar. Avhandling: Våldets regler. Ungdomars tal om våld och bråk. 

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå på direkten. Om ni inte får svar på mejl prova att ringa istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.

Hitta experten