Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Nya forskningsfartyget Skagerak vid kaj på Nya Varvet i Göteborg
Nya R/V Skagerak vid kaj på Nya Varvet i Göteborg
Foto: Calle Thorén
Länkstig

Nya R/V Skagerak

Ett nytt modernt fartyg för utbildning och forskning är 49 meter långt, 11 meter brett och med ett deplacement på 1000 ton. Det skall ersätta det över 50 år gamla fartyget Skagerak. Det får en besättning på 5 personer och rymmer 16 forskare och studerande. Nya fartyget kommer överta det gamla fartygets namn.

Fartygsdata
Byggt av: Nauta Shiprepair Yard S.A. i Gdynia, Polen 2013-2020, färdigställs vid Falkvarv i Falkenberg, Sverige 2020-2021
Namn efter: havsområdet Skagerrak
Ägare: Göteborgs universitet, sedan 2020
Managementbolag (bemanning och teknisk drift): Northern Offshore Services
Företag (den organisation som ansvarar för skyldigheter enligt ISM-koden): Northern Offshore Services

Dimensioner
Längd över allt (l.ö.a.): 49,1 m
Bredd: 11,00 m
Max. djupgående (inkl blister): 4,13 m
Bruttotonnage: 916
Fribord på arbetsdäck: 2,1 m
Huvudmotorer: 4 • Volvo-Penta D16, dieselelektrisk drift, propellermotor 1120 kW
Elektricitet: Uttag för 400 V 125 A (för ROV), 400 V 32 A och 230 V 16 A (på däck och i hangar), 230 V 10 A i laboratorierna.

Prestanda
Hastighet (preliminärt): servicefart 12 knop, maxfart ca 14 knop
Operationsområde: Fartområde A (alla hav)
Tid till sjöss: upp till 3 veckor, normalt 2-5 dagar
Bränsle: 86 m3
Färskvatten: 46 m3, dessutom möjlighet att tillverka färskvatten ombord

Navigation
Bryggan är utrustad med ett pilot-copilotsystem, dvs med plats för två navigatörer. Utrustningen omfattar bland annat:

 • 2 radaranläggningar
 • Full ECDIS, inga papperssjökort krävs

Besättning och specialpersonal
Normalt 5-7 personer beroende på expeditionens längd och syfte.

Forskare/studerande
Antalet beror på expeditionens längd och syfte.
Det finns 12 hytter ombord, varav 5 enkelhytter, 5 tvåpersonershytter och 2 trepersonershytter. De kan fördelas enligt nedan beroende på expeditionens varaktighet och karaktär.

 • 5 besättningsmedlemmar + 16 forskare
 • 6 besättningsmedlemmar + 14 forskare
 • 7 besättningsmedlemmar + 12 forskare

Vid kortare resor utan övernattning kan ett större antal specialpersonal vistas ombord. 
Då fartyget är att betrakta som ett lastfartyg (med SPS-certifikat) får det medföra max. 12 passagerare. För att få medföra fler än 12 personer utöver besättningen krävs att alla dessa har en förtrogenhetsutbildning.

Certifikat
Fartyget kommer att klassas och certifieras som ett Special Purpose Ship. För närvarande är maximalt tillåtet antal personer ombord 21 (inkl. besättning). Avsikten är att utöka detta antal. Avsikten är också att skaffa ett Polar Ship Certificate vilket innebär att fartyget får operera i arktiska farvatten där isförhållandena är måttliga (i princip öppet vatten).

Vetenskaplig utrustning
Däcksutrustning för lyft: 

 • rörlig A-ram: räckvidd 7 meter, 8 ton vid 7 meter
 • CTD-/hydrografisk ram: LARS (launch and recovery system), 3 ton vid 3 meter
 • två elektriska vinschar: 2000 meter (16 mm) wire, 2 ton
 • oceanografisk vinsch: 2000 meter (12 mm) fiberoptisk och elektrisk kabel, 4 ton
 • CTD/ROV-vinsch: 4000 meter (8,3 mm) fiberoptisk och elektrisk kabel, 4 ton
 • planktonvinsch: 1000 meter (6 mm kevlarlina), 2 ton

Instrument ombord

 • CTD (Sea-Bird SBE 911) inkl. turbiditet, fluorescens, transmission, syrgas och PAR
 • Rosettvattenhämtare (SBE 32, 24 flaskor)
 • Fast monterad ADCP (RDI; 150/600 kHz)
 • Väderstation (Aanderaa AWS 2700).
 • Hydroakustisk utrustning: Multibeam-ekolod EM2040 Kongsberg

 • Subbottom profile: TOPAS Kongsberg

 • Undervattenspositioneringssystem: HIPAP Kongsberg

Laboratorier

 • Havsvattenslaboratoriet, 9 m2
 • Atmosfärslaboratoriet, 11 m2; främst avsett för studier av atmosfär och luft
 • Torrlaboratoriet, 13 m2; arbetsplatser, dragskåp
 • Huvudlaboratoriet, 29 m2; dragskåp, kemikalieförråd, arbetsplatser
 • Hangar, 38 m2; sjösättningsområde för CTD-sond etc., utrymme för sortering av upptagna prover
 • CTD-rum, 9 m2; arbetsplatser för kontroll av LARS & CTD-vinsch

Alla laboratorier utom Atmosfärslaboratoriet och Torrlaboratoriet har tillgång till rent havsvatten.

Fri arbetsyta, akterdäck: ca 110 m2

Kommunikation
Kommunikationsutrustning enligt SOLAS-krav kompletterat med:

 • VSAT-utrustning för kommunikation och datatrafik
 • Iridium-telefoni
 • telefonmodem för data- och telefonkommunikation när fartyget navigerar i kustnära områden