Göteborgs universitet
Bild
Nya forskningsfartyget Skagerak vid kaj på Nya Varvet i Göteborg
Nya R/V Skagerak vid kaj på Nya Varvet i Göteborg
Foto: Calle Thorén
Länkstig

Fakta R/V Skagerak

Ett nytt modernt fartyg för utbildning och forskning. R/V Skagerak är 49 meter långt, 11 meter brett och med ett deplacement på 1000 ton.

Tekniska specifikationer

Fartygsdata

Byggt av: Nauta Shiprepair Yard S.A. i Gdynia, Polen 2013-2020, har färdigställts vid Falkvarv i Falkenberg, Sverige 2020-2021
Namn efter: havsområdet Skagerrak
Ägare: Göteborgs universitet, sedan 2020
Managementbolag (bemanning och teknisk drift): Northern Offshore Services
Företag (den organisation som ansvarar för skyldigheter enligt ISM-koden): Northern Offshore Services

Dimensioner

Längd över allt (l.ö.a.): 49,1 m
Bredd: 11,00 m
Max djupgående (inkl blister): 4,13 m
Bruttotonnage: 916
Fribord på arbetsdäck: 2,1 m
Huvudmotorer: 4 • Volvo-Penta D16, dieselelektrisk drift, propellermotor 1120 kW

Prestanda

Hastighet: Servicefart 11,5 knop, maxfart ca 14 knop
Operationsområde: Fartområde A (alla hav)
Tid till sjöss: Upp till 3 veckor
Bränsle: 86 m3
Färskvatten: 46 m3, dessutom möjlighet att tillverka färskvatten ombord

Navigation

Bryggan är utrustad med ett pilot-copilotsystem, dvs med plats för två navigatörer. Utrustningen omfattar bland annat:

 • 2 radaranläggningar
 • Full ECDIS, inga papperssjökort krävs

Antal personer ombord

Det finns 12 hytter ombord, varav 5 enkelhytter, 5 tvåpersonershytter och 2 trepersonershytter.

Besättning och specialpersonal

Normalt 5-7 personer beroende på expeditionens längd och syfte.

Forskare/studerande

Antalet forskare och studerande ombord beror på expeditionens längd och syfte.
De kan fördelas enligt nedan beroende på expeditionens varaktighet och karaktär.

 • 5 besättningsmedlemmar + 16 forskare
 • 6 besättningsmedlemmar + 14 forskare
 • 7 besättningsmedlemmar + 12 forskare

Vid kortare resor utan övernattning kan ett större antal specialpersonal vistas ombord.

Certifikat

Fartyget klassas och certifieras som ett Special Purpose Ship.

Utrustning och laboratorier

Vetenskaplig utrustning

Däcksutrustning för lyft: 

 • Rörlig A-ram: räckvidd 7 meter, 8 ton vid 7 meter
 • CTD-/hydrografisk ram: LARS (launch and recovery system), 3 ton vid 3 meter
 • Två elektriska vinschar: 2000 meter (16 mm) wire, 2 ton
 • Oceanografisk vinsch: 2000 meter (12 mm) fiberoptisk och elektrisk kabel, 4 ton
 • CTD/ROV-vinsch: 4000 meter (8,3 mm) fiberoptisk och elektrisk kabel, 4 ton
 • Planktonvinsch: 1000 meter (6 mm kevlarlina), 2 ton

Instrument ombord

 • CTD (Sea-Bird SBE 911) inkl. turbiditet, fluorescens, transmission, syrgas och PAR
 • Rosettvattenhämtare (SBE 32, 24 flaskor)
 • Fast monterad ADCP (RDI; 150/600 kHz)
 • Väderstation: Observator OMC. Vindhastighet/riktning, lufttryck, temperatur och luftfuktighet
 • Hydroakustisk utrustning: Multibeam-ekolod EM2040 Kongsberg

 • Subbottom profile: TOPAS Kongsberg

 • Undervattenspositioneringssystem: HIPAP Kongsberg

 • Radiation: Kipp & Zonen, PAR and Pyranometer

Laboratorier

 • Havsvattenslaboratoriet, 9 m2
 • Atmosfärslaboratoriet, 11 m2; främst avsett för studier av atmosfär och luft
 • Torrlaboratoriet, 13 m2; arbetsplatser, dragskåp
 • Huvudlaboratoriet, 29 m2; dragskåp, kemikalieförråd, arbetsplatser
 • Hangar, 38 m2; sjösättningsområde för CTD-sond etc., utrymme för sortering av upptagna prover
 • CTD-rum, 9 m2; arbetsplatser för kontroll av LARS & CTD-vinsch

Alla laboratorier utom Atmosfärslaboratoriet och Torrlaboratoriet har tillgång till rent havsvatten.

Fri arbetsyta, akterdäck: ca 110 m2

Kommunikation

Kommunikationsutrustning enligt SOLAS-krav kompletterat med:

 • VSAT-utrustning för kommunikation och datatrafik
 • Iridium-telefoni
 • telefonmodem för data- och telefonkommunikation när fartyget navigerar i kustnära områden

Följ R/V Skagerak

R/V Skagerak kan lokaliseras via MarineTraffic.

Virtuell rundtur

Gå en virtuell rundtur ombord R/V Skagerak.