Göteborgs universitet
Länkstig

Samverkansforskning med Högskolan Dalarna, Hitatchi ABB och Spendrups

Segerstedtinstitutet samarbetar med Högskolan Dalarna och med delfinansiering av Hitatchi ABB och Spendrups om ett forskningsprojekt som genomförs av doktorand Karin Årman som en del av hennes forskarutbildning. I samarbetet har tre premisser utarbetats; kontexten för studien skall vara Dalarna, metoden ska vara empirinära och studieobjektet ska vara förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Syftet med Karins avhandlingsarbete är att: ”utverka ny kunskap om strategier som kan bidra till ett klassrumsklimat präglat om tolerans för oliktänkande där kontroversiella och laddade frågor kan diskuteras på ett respektfullt sätt även då samtalet omgärdas av passionerade känslor”. Arbetet handleds av Professor Maria Olsson vid Stockholm Universitet, samt av Tomas Axelsson vid Högskolan Dalarna och Jennie Sivenbring vid Segerstedtinstitutet.