Göteborgs universitet
Bild
Bild på studieplats i bibliotek
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Antagning till forskarutbildningen

Antagning till forskarutbildning vid Högskolan för scen och musik kan endast ske efter särskild utlysning. Undantagsvis kan doktorand som har en garanterad extern finansiering antas; för sådan information se Fördjupad information om forskarutbildningarna.

Vid utlysning av platser till forskarutbildningen, utlyses också anställning som doktorand för motsvarande tid som forskarutbildningen kräver, dvs. fyra år. Detta innebär att man som forskarstuderande och doktorand har en tidsbegränsad anställning med fast lön i fyra år. Ingångslönen är (gäller från 2016) 24.600 kr/mån. När man har uppnått 50% av sin forskarutbildning höjs månadslönen till 27.050 kr, och från 75% höjs månadslönen till 29.300 kr.

Aktuell antagning

Aktuell antagningsomgång annonseras på startsidan för Högskolan för scen och musik.

Instruktioner och krav

Du kan läsa detaljerade instruktioner med krav på den sökande i de allmänna studieplanerna för respektive forskarutbildningsämne nedan. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.