Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Arbetsprov för utbildningen Kulturskolepedagog

Här hittar du mer information om arbetsprov för utbildningen Kulturskolepedagog och de kurser som ingår i den.

Instruktionerna för arbetsprov skiljer sig lite beroende på vilken inriktning du söker – Bild och form, Dans, Film och foto, Musik eller Scenkonst med inriktning teater.

Förutom kurser med inriktningar består Kulturskolepedagogen av kurser med allmän inriktning: Kulturskolepedagog, didaktik och praktik 2, tvärkonstnärlig samverkan (15 hp) eller Kulturskolans didaktik 3, tvärkonstnärlig samverkan i projektform (7,5 hp). Dessa kan du söka även med andra konstnärliga kvalifikationer.

Inget arbetsprov krävs för kurserna Kulturskolans pedagogik 1, 2 och 3, samt kursen Barns och ungas rätt till delaktighet i samhälle, kultur och kulturskola.

Arbetsprovet ska innehålla

  1. Ditt anmälningsnummer från antagning.se. För att kunna skicka in ditt arbetsprov måste du först vara anmäld till kursen på antagning.se. Ditt anmälningsnummer hittar du på ”Mina sidor” på antagning.se och det består av 8 siffror.
  2. Personligt brev, motivering. Skicka in en text som berättar om ditt arbetsprov och som beskriver varför du vill arbeta med barn och unga i kulturskolan. Beskriv hur just din konstnärliga kompetens och inriktning kan ha relevans för kulturskolans verksamhet. Nämn några konstnärliga förebilder.
    Omfattning: Max 2000 tecken inklusive blanksteg. Det går bra att skriva på svenska, norska eller danska. Vi bedömer inte din text språkligt, syftet är att vi ska förstå hur du tänker.
  3. Kort CV. Ange dina tidigare utbildningar och arbetslivserfarenhet. Tillsammans med det personliga brevet hjälper det oss att sätta ditt arbetsprov i ett sammanhang. Omfattning: Max 4000 tecken inklusive blanksteg.
  4. Pedagogisk erfarenhet. Om du kan styrka tidigare pedagogisk erfarenhet är det meriterande. Ladda upp dokument som till exempel arbetsgivarintyg.
  5. Specifika arbetsprov för respektive inriktning. Här skiljer sig instruktionerna beroende på vilken inriktning du väljer.

Vad arbetsprovet ska visa

Arbetsproven ska visa din konstnärliga kompetens. Visa ditt konstnärliga uttryck och dina konstnärliga förmågor, gärna både djup och bredd. Vi vill också ha ett personligt brev och ett CV. Om du kan styrka att du har pedagogisk erfarenhet är det meriterande (exempelvis med ett arbetsgivarintyg).

Instruktioner för de specifika arbetsproven

Dans

Video som visar din dansgestaltningsförmåga. Visa ditt konstnärliga uttryck, dina konstnärliga samt danstekniska förmågor. Visa både djup och bredd, kommunikationsförmåga och förmågan att leda.

Du kan ladda upp en eller flera filer som sammantaget blir 15–20 minuter. Du kan också länka till material på YouTube, Vimeo eller SoundCloud.

Videofiler får vara max 500 MB för att kunna laddas i SlideRoom, bilder max 10 MB, audiofiler max 10 MB och PDF:er max 20 MB styck.

Bild och form

Ladda upp fem exempel från din konstnärliga praktik som visar din specifika kompetens. I materialet skall framgå att du har goda kunskaper inom ditt område.

Du kan välja flera olika format: rörlig bild, ljud, stillbilder och/eller text. Om du laddar upp film- eller ljudverk får de inte överskrida 15 minuters längd totalt. Därför behöver du kanske redigera dina arbeten.

Inkludera information som du anser är viktig för urvalsgruppens arbete, t.ex. storlek, teknik, material, årtal samt kort beskrivning av process och/eller kontext.

Videofiler får vara max 500 MB för att kunna laddas i SlideRoom, bilder max 10 MB, audiofiler max 10 MB och PDF:er max 20 MB styck.

Film och foto

Del 1 – Filmat material eller 1–5 fotografiska arbeten
Materialet ska visa din konstnärliga kompetens, det kan vara av iscensatt eller dokumentär karaktär.

Ett fotografiskt arbete kan bestå av en individuell bild eller en serie bilder. Filmat material får vara max 5 minuter. Du kan också länka till material på YouTube, Vimeo eller motsvarande plattform.

Ange även information som du tror kan vara viktig för oss när vi gör bedömningen, exempelvis om det filmade materialet är en del av ett längre material, i vilket sammanhang bilderna/filmen har visats eller publicerats och i vilket format.

Del 2 – en text med dina tankar
Skriv ner dina tankar kring materialet i Del 1, där du reflekterar kring arbetet utifrån begrepp som intention – resultat, metod och estetiska och etiska avvägningar. Beskriv också hur du placerar in ditt arbete i en vidare konstnärlig och samhällelig kontext.

Omfattning: Max 6000 tecken inklusive blanksteg. Vi bedömer inte din text språkligt, syftet är att vi ska förstå hur du tänker.

Videofiler får vara max 500 MB för att kunna laddas i SlideRoom, bilder max 10 MB, audiofiler max 10 MB och PDF:er max 20 MB styck.

Musik

Video eller ljudfil som visar din musik och ditt musicerande. Visa ditt konstnärliga uttryck och dina konstnärliga förmågor. Visa både djup och bredd, kommunikationsförmåga och förmågan att leda samt om du spelar ett kompinstrument.

Du kan ladda upp en eller flera filer som sammantaget blir 15–20 minuter. Du kan också länka till material på YouTube, Vimeo eller SoundCloud.

Videofiler får vara max 500 MB för att kunna laddas i SlideRoom, audiofiler max 10 MB, bilder max 10 MB och PDF:er max 20 MB styck.

Scenkonst med inriktning teater

Video eller ljudfil som visar din gestaltande förmåga. Visa ditt konstnärliga uttryck, din scenkonstnärliga förmåga. Visa både djup och bredd, kommunikationsförmåga och förmågan att leda.

Du kan ladda upp en eller flera filer som sammantaget blir 15–20 minuter. Du kan också länka till material på YouTube, Vimeo eller SoundCloud.

Videofiler får vara max 500 MB för att kunna laddas i SlideRoom, bilder max 10 MB, audiofiler max 10 MB och PDF:er max 20 MB styck.

Övriga konstnärliga kvalifikationer

Ladda upp 1–5 filer och välj de format som bäst visar din konstnärliga kompetens; video, audio, bild, pdf, text. Du kan även länka till material på YouTube, Vimeo eller motsvarande plattform.

Materialet ska visa att du har goda kunskaper inom ditt område. Visa ditt konstnärliga uttryck och konstnärliga förmåga. Film- och ljudverk får vara max 15 minuters längd sammanlagt. Därför behöver du kanske redigera dina arbeten.

Videofiler får vara max 500 MB för att kunna laddas i SlideRoom, bilder max 10 MB, audiofiler max 10 MB och PDF:er max 20 MB styck.