Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shutterstock
Länkstig

Social förmåga, kognition och funktion

Forskargruppen Social Mind, Cognition and Executive Functions (SoCEF) studerar typisk och icke-typisk funktion hos barn och vuxna i förhållande till omgivning och biologiska faktorer. Vi forskar bland annat om varseblivning, tänkande, språk och socialt samspel.

Forskning om barn och ungdomar

Flera av medlemmarna i SoCEF (Petra Boström, Kerstin Falkman, Erland Hjelmquist, Maria Larsson, Marek Meristo, Isac Sehlstedt, Karin Strid) studerar barns kognitiva, socialkognitiva, språkliga och/eller kommunikativa utveckling. Forskningen berör främst barn under den tidiga utvecklingen och inkluderar barn både med och utan funktionsnedsättningar. Mer information om våra forskningsprojekt och de metoder vi använder hittar du under Barnlaboratoriet.

ADHD är en vanlig neuropsykiatrisk avvikelse vars symtom innefattar koncentrationsstörning, impulsivitet och/eller hyperaktivitet. Dess behandling är en kombination av läkemedel och psykosociala/pedagogiska insatser.  Medan många korttidsstudier (<1 år) påvisar goda effekter av denna behandling, är de långsiktiga behandlingsresultaten osäkrare, enligt de relativt få uppföljningar som gjorts. Elin Nylander och Stefan Hansen registrerar därför symtombörda och funktionsnivå hos barn och vuxna med ADHD med särskilt fokus på det långsiktiga utfallet. Studierna sker i samarbete med forskare vid Sahlgrenska Akademin.

Neurologiska och psykiatriska tillstånd hos vuxna

Neurologisk sjukdom och skada kan vara förknippad med försämrad kognitiv förmåga och negativa känslomässiga följdverkningar. I syfte att kartlägga orsaker och konsekvenser över kortare och längre tid bedriver Stefan Winblad och Hans Samuelsson, i samarbete med forskare verksamma vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin, neuropsykologiska studier med inriktning mot vuxna med sjukdomar som stroke, epilepsi, multipel skleros och neuromuskulär sjukdom (dystrofia myotonica typ 1 och Duchenne muskeldystrofi). Jonas Gillenstrand och Malin Broberg bedriver även de ett forskningsprojekt rörande kognitiva och psykologiska aspekter av Duchenne muskeldystrofi.

Maria Gröndal och Stefan Winblad är delaktiga i projekt med inriktning mot psykiatriska tillstånd såsom schizofreni och premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). Dessa studier sker i samarbete med forskare vid Sahlgrenska Akademin.

Medlemmar

Doktorander