Göteborgs universitet
Bild
Foto: Adobe Stock
Länkstig

Bedömningar, beslutsfattande och socialpsykologi

Forskargruppen består av forskare som är intresserade av beslutsfattande, bedömningar och socialpsykologi, särskilt i samhälleliga och andra sociala sammanhang. Gruppens arbete är orienterat mot grundforskning, tillämpad forskning, och tvärvetenskap.

Forskargrupp: Judgement, Decision Making and Social Psychology (JDMS) 

Forskningsområde

Hur fattar vi beslut? Hur gör vi bedömningar som vi baserar beslut på? Beslutsfattande sker i många former, t ex individuellt, i grupp, och på organisationsnivå, och har stora konsekvenser både för våra privatliv och samhällsutvecklingen i stort. Forskning kring beslutsfattande vilar på teorier med ursprung inom psykologin, främst inom kognitions-, social- och organisationspsykologi, men hämtar inspiration och inflytande även från andra ämnesområden, såsom ekonomi, spelteori och organisationsforskning. Utgångspunkten är att beslutsfattande till stor del beror på människors förståelse av beslutssammanhanget och sin omvärld. Subjektiva så väl som objektiva faktorer antas här påverka de val vi gör som individer.

Forskningfältet beskriver människors beslutsfattande i individuella och sociala sammanhang samt hur och varför vi ständigt påverkas av vår omgivning och andras faktiska eller upplevda närvaro i denna. Detta gäller inte minst när vi fattar beslut om, och bedömer, andra människor samt hur vi agerar och reagerar i sociala sammanhang. Socialpsykologi ingår därför som en viktig grundpelare i just forskning om beslutsfattande, samtidigt som förståelsen för beslutsfattandeprocesser bidrar till utvecklingen av samhället i stort.

 

Medlemmar

Professorer / Lektorer

 • Carl Martin Allwood
  Bedömningar och beslutsfattande; social epistemologi; kulturorienterad psykologi; stress- och utmattningsprocesser
 • Emma A. Renström
  Politisk psykologi; genuspsykologi; språk; kognition
 • André Hansla
  Resursbedömningar, Miljöpsykologi
 • Niklas Fransson
  Musikpsykologi; moral; socialpsykologi
 • Sandra Buratti
  Bedömningar och beslut i relation till kunskap och minne; beslutsstilar; stress; åldrandets psykologi
 • Lars-Olof Johansson
  Social rättvisa, Moraliska val, Miljöbeteende, Resursbedömningar
 • Martin Hedesström
  Beslutsfattande; nudging; aktiemarknadens psykologi

Biträdande forskare

 • Lina Nyström
  Beslutsfattande; Transparens i beteendeinterventioner; Personalisering av beteendeinterventioner

Doktorander

 

Kurser inom beslutsfattande och bedömningar

Psykologiska institutionen ger fristående kurser specifikt relaterade till vårt forskningsområde: