Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shutterstock
Länkstig

Psykoterapimottagningen

Under de sista tre terminerna på psykologutbildningen tar de blivande psykologerna emot patienter för psykoterapi. Du kan välja mellan psykoterapiformerna Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT).

Studentterapeuterna

Studentterapeuterna erbjuder samtal till vuxna (dvs 18 år eller äldre) och det kostar 150 kr per gång oavsett psykoterapeutisk inriktning och sessionens längd.

Vi erbjuder psykoterapiformerna Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT). På de respektive sidorna hittar du mer information om de olika behandlingsformerna och kan göra en intresseanmälan.

Psykoterapisamtalen sker som regel individuellt. De flesta terapier påbörjas i januari eller i september, och man kommer tillsammans med studentterapeuten överens om man vill gå på dagtid eller kvällstid. Studentterapeuterna får regelbunden handledning beträffande sitt psykoterapiarbete.

Vill du gå i terapi?

Välkommen att göra en intresseanmälan!

  • Du kan göra intresseanmälan endera till kognitiv beteendeterapi (KBT) eller till psykodynamisk terapi (PDT). Är du osäker på vilken terapiform som passar dig kan du göra en intresseanmälan utan att välja terapiform. Här på vår sida kan du läsa mer om våra olika terapiformer och hur det fungerar att gå i terapi hos oss.
  • Intresseanmälan gör du via vårt journalsystem CTNotes. Du kommer först att få skicka in dina kontaktuppgifter för att därefter få en länk till systemet i ett mejl från CTNotes där du fyller i själva intresseanmälan. Titta i skräpposten om du inte får mejlet
  • Har du frågor om din anmälan tveka inte att kontakta oss på psykoterapimottagningen: 031-786 4250.
  • Observera att en intresseanmälan måste alltid göras personligen, du får alltså inte anmäla någon annan än dig själv.

Vid akuta psykiska problem, kontakta sjukvården.

Journalföring och sekretess

Vi följer hälso- och sjukvårdens lagstiftning, som till exempel  patientdatalagen, samt de etiska riktlinjerna för psykologer i Norden. Journaler förs och samma sekretesskydd gäller som inom den offentliga vården, vilket bland annat innebär att alla som arbetar på vår mottagning har tystnadsplikt. Vi strävar efter att ha ett etiskt förhållningssätt med respekt för varje individs personliga integritet.

Undersökning och utvärdering

Som ett led i strävan efter en god kvalitet gör vi kontinuerliga utvärderingar av verksamheten. Du får fylla i frågeformulär innan du påbörjar din terapi och direkt efter avslutad terapi. För att bilda oss en uppfattning om psykoterapins långtidseffekter gör vi även uppföljning. Du kan därför efter en tid bli ombedd att svara på fler frågor. Allt detta sker med beaktande av de etiska och juridiska regler som gäller för klinisk forskning. Samtliga svar behandlas strikt konfidentiellt.

Vårt uppdrag är att ge våra studenter en så bra utbildning som möjligt – av det skälet gör vi alltid en bedömning om vi har möjlighet att erbjuda dig psykoterapi.

Kvalitetssäkring

Som ett led i strävan efter en god kvalitet på psykoterapin gör vi kontinuerliga utvärderingar av verksamheten. Samtliga patienter fyller i frågeformulär om hur de mår och fungerar i sitt vardagsliv då de påbörjar terapi och efter avslutad behandling. Svaren är helt avidentifierade, analyseras på gruppnivå, och ligger sedan till grund för återkommande kvalitetsäkringsrapporter.

Resultaten från våra rapporter visar att psykoterapin vid psykologiska institutionen, oavsett terapiform, håller en hög kvalitet. Vid avslutad behandling mår patienterna markant bättre och fungerar bättre i sitt vardagsliv. Patienterna uttrycker också en hög grad av nöjdhet.

Jämförelser av undersökningar visar att den förbättrade psykiska hälsan och funktionen för patienterna vid psykologiska institutionen är på samma nivå som för de patienter som genomgått psykoterapi inom primärvården.

Ansvarig för utvärdering och kvalitetssäkring:
Kristina Berglund, docent
kristina.berglund@psy.gu.se, tel: 031-786 1878

Kontakta mottagningen

Återbud till terapimottagningen:
terapi@psy.gu.se

Frågor om din intresseanmälan:
031-786 4250

Verksamhetschef:
Kerstin Falkman, Prefekt 

Klinikansvarig psykolog, kognitiv beteendeterapi (KBT):
Marianne Englund

Klinikansvarig psykolog, psykodynamisk terapi (PDT):
Peter Sand

Klinikadministratörer (kontaktas för praktisk information):
031-786 4250 (lämna gärna ett meddelande om du inte får något svar när du ringer)