Göteborgs universitet
Länkstig

Grattis Linnea Koponen!

Hon är en av årets tre vinnare i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus.

Grattis! Din uppsats, "Tillförlitligheten i förskolebarns utsagor: ålderseffekt på Criteria-Based Content Analysis",  kom på andraplats i Brottsofermyndighetens uppsatstävling och finns med i en antologi som de tagit fram. Vad fick dig att intressera dig för ämnet?
Jag hade jobbat som forskningsassistent och intervjuat förskolebarn i ett fantastiskt forskningsprojekt om barnförhörstekniker med Mikaela Magnusson, Emelie Ernberg och Sara Landström. Det var då jag blev intresserad av barnförhör och de utmaningar som rättssystemet ställs inför när det gäller barn som brottsoffer och vittnen. Att bedöma tillförlitligheten i barns utsagor är en stor utmaning för rättsväsendet och det är ett av de största hindren för att väcka åtal i mål av sexualbrott mot barn i förskoleålder.

Vad kom du fram till under ditt arbete?

Criteria-Based Content Analysis, eller CBCA, är en metod som har utvecklats för att bedöma tillförlitligheten i utsagor från barn som misstänks ha utsatts för sexualbrott. I CBCA poängsätter man barns utsagor baserat på 19 kriterier, och ju högre poäng en utsaga får desto mer tillförlitlig anses den vara. Det jag ville studera var huruvida förskolebarns ålder predicerar hur höga poäng deras utsagor får med CBCA och fann att äldre barns utsagor fick i genomsnitt lite högre poäng än yngre barns utsagor, trots att alla barn pratade om en händelse de hade varit med om. Jag kom också fram till att några av kriterierna i CBCA fungerade dåligt i den här typen av intervjuer med förskolebarn i och med att de aldrig eller sällan uppfylldes i barnens utsagor.

Hur skulle man kunna fortsätta arbetet du påbörjat? Ser du något behov av framtida forskning inom området?
I nuläget kan man inte säkerställa att CBCA skulle vara en trygg metod för tillförlitlighetsbedömningar av förskolebarns utsagor i och med att yngre barn kan missgynnas av metoden. I framtida forskning skulle man kunna utveckla och testa någon sorts åldersanpassad version av CBCA, till exempel genom att modifiera eller ta bort de kriterierna som inte verkar lämpa sig väl i analys av förskolebarns utsagor. Man hade också kunnat studera vidare på andra faktorer som kan påverka hur CBCA fungerar i analys av förskolebarns utsagor, så som barns kognitiva och sociala förmågor.

Utöver äran mottog du också en prissumma. Vad planerar du att göra för pengarna?
Har sedan länge haft en dröm om att åka tåg ner till Slovenien och vandra bland bergen med min pojkvän. Kanske går det här till reskassan. 

Brottsoffermyndighetens uppsatstävling

 

Foto av Linnea Koponen utomhus
Linnea Koponen
Foto: Privat