Göteborgs universitet
Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Delta i ett forskningsprojekt och bidra till utvecklingen av kunskap

Vid psykologiska institutionen finns ett tiotal grupper som bedriver forskning inom en rad intressanta områden. Forskningen handlar om grundläggande principer och processer som hjälper oss att förstå mänskligt beteende. Rättspsykologi, miljöpsykologi och utvecklingspsykologi är några exempel på områden.

Vi söker kontinuerligt deltagare till olika typer av studier. Undersökningarna tar vanligtvis mellan 15 och 90 minuter och genomförs på psykologiska institutionen (vid Linnéplatsen) eller via internet. Som tack får du vanligtvis en ersättning som motsvarar 30-300 kronor.

Du förbinder dig inte till något genom din intresseanmälan. Dina uppgifter sparas i en separat databas och vid behov kontaktar vi dig med information om aktuella undersökningar, och väljer då själv om du är intresserad av att delta eller inte. För att delta ska du ha fyllt 18 år. För deltagare under 18 år krävs målmans tillstånd.

Svaren från deltagare som deltar i forskningsprojekt förvaras säkert och kommer inte att vara möjliga att på något sätt koppla till person; resultat presenteras statistiskt på gruppnivå.

Länken nedan leder till vår databas för försöksdeltagare där du registrerar dig med namn och epostadress. Sedan kan du antingen logga in och se vilka studier som finns tillgängliga för just dig, eller invänta inbjudningar via epost.