Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Barnlaboratoriet

Kopplad till forskargruppen Social Mind, Cognition and Executive Functions (SoCEF och placerat vid på psykologiska institutionen finns barnlaboratoriet, AMBLE Infant and Child Laboratory (INCH). Här studerar vi hur barn i 2-7 årsåldern upplever och förstår sin omgivning

Utveckling och inlärning

Vi undersöker hur barn utvecklar en rad förmågor, till exempel olika mentala och sociala färdigheter och vilken betydelse dessa färdigheter har för barns inlärning. Vi studerar bland annat minnesutveckling, språklig och kommunikativ utveckling, uppmärksamhet och förmågan att förstå andra människors beteenden och avsikter. Vår forskning rör huvudsakligen grundläggande frågor men de har betydelse för bland annat inlärning i förskola och skola.

Vi använder en rad olika tester och observationsmetoder som anpassas till barnens ålder när det gäller svårighetsgrad och den tid det tar att genomföra. Uppgifterna måste väcka barnens intresse och vara motiverande. Det mesta vi gör är därför utformat som lekar där barnen deltar aktivt.

Beteenden och biologiska förlopp

För att studera både beteende och biologiska förlopp använder vi några olika metoder. När vi gör studier av barns uppmärksamhet använder vi till exempel en kamera som med hjälp av infrarött ljus registrerar ögonrörelser. På så vis kan vi analysera vad barnet fokuserar på och är intresserat av. Vi gör också videoobservationer som analyseras för att undersöka vad barnen gör och ljudinspelningar för att analysera hur de uttrycker sig språkligt. Som en del i undersökningen ber vi också föräldrarna att bedöma sina barns kommunikativa utveckling.

Utöver studier av beteende är vi också intresserade av hur hjärnan aktiveras när barnet utför olika typer av uppgifter och mäter då elektrisk hjärnaktivitet med EEG.

Övrigt

Laboratoriet är inrättat inom ramen för Gothenburg Arena for Mind, Brain, Learning and Environment (AMBLE) som är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Nationellt centrum för matematikutbildning, institutionen för neurovetenskap och fysiologi och psykologiska institutionen. Finansiering har skett med anslag från Sten A. Olssons Stiftelse för forskning och Kultur och Vetenskapsrådet.