Göteborgs universitet
Bild
Foto: Mikael Broberg
Länkstig

Vill du komma igång med uppdragsforskning?

Forskning där en extern beställare bestämmer forskningsområde. Till exempel forskning som en enskild forskare eller en forskargrupp utför på uppdrag av en myndighet, kommun, organisation eller företag.

Uppdragsforskning innebär att projektet läggs upp tillsammans med uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren har stor delaktighet i att sätta ramarna vad gäller innehåll och omfattning. Graden av delaktighet förhandlas utifrån varje projekts unika karaktär. Vår kompetens inom forskning kan användas för upplägg, planering, genomförande, analyser och dokumentation av och i utvecklingsarbeten, kartläggningar och utvärderingar.