Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Utbildningens organisation och resurser

Olika strukturella och organisatoriska aspekter av utbildningssystem.

Inom gruppen studeras olika strukturella och organisatoriska aspekter av utbildningssystem, särskilt med avseende på differentiering och segregation (Gustafsson, 2006, Hansson & Gustafsson 2016) Hansen & Gustafsson (2016) . Internationellt hör dessa frågeställningar hemma under teoribildningar inom ”educational effectiveness” och ”opportunity to learn” (McDonnell, 1995; Scherens, 2016, Creemers & Kyriakides, 2007; Creemers, Kyriakides & Sammons, 2010) En av frågeställningarna som undersöks avser den relativa betydelsen av olika resursfaktorer, och ett huvudresultat är att lärarkompetens har stor betydelse för elevers skolresultat (Gustafsson, 2003; Myrberg, Johansson & Rosén, 2015). Resursfaktorer undersöks bland annat ur ett likvärdighetsperspektiv, med utgångspunkt i exempelvis utbildningens geografiska tillgänglighet, gruppers sociala sammansättning, utbildningens innehåll och kvalitet, eller i huvudmannaskapets betydelse på individ- och gruppnivå (Myrberg & Rosén, 2006; Gustafsson, Nilsen & Hansen, 2016) I takt med olika utbildningsreformer och samhällsförändringar har forskningsfrågorna alltmer kommit att omfatta förändringar över tid, både vad gäller organisation och resurser.

Referenser
Creemers, B. P. M., Kyriakides, L., & Sammons, P. (2010). Methodological advances in educational effectiveness research. London, UK: Routledge.

Creemers, B., & Kyriakides, L. (2007). The dynamics of educational effectiveness: A contribution to policy, practice and theory in contemporary schools. London, UK, Routledge.

Gustafsson, J.-E. (2006). Barns utbildningssituation. Bidrag till ett kommunalt barnindex, Stockholm: Rädda Barnen.

Gustafsson, Jan-Eric., Nilsen, Trude., & Hansen, Kajsa, Yang (2016) School characteristics moderating the relation between Student socio-economic status and mathematics achievement in grade 8. Evidence from 50 countries in TIMSS 2011. Studies in Educational Evaluation, in press.
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1016/j.stueduc.2016.09.004

Hansen, Kajsa, Yang., & Gustafsson, Jan-Eric (2016) Causes of educational segregation in Sweden – school choice or residential segregation. Educational Research and Evaluation, 22,1-2, 23-44.
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/13803611.2016.1178589

Hansson, Åse., & Gustafsson, Jan-Eric. Pedagogisk segregation: Lärarkompetens i den svenska grundskolan ur ett likvärdighetsperspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, 21, 1-2, 56-78.

McDonnell, L. M. (1995). Opportunity to learn as a research concept and a policy instrument. Educational evaluation and policy analysis, 17(3), 305-322.

Myrberg, Eva., Johansson, Stefan., & Rosén, Monica. (2015) Formal Teacher Competence and its Effect on Pupil Reading Achievement. Scandinavian Journal of Educational Research, 59, 5, 564-582.

Scheerens, J. (2017). Opportunity to Learn, Curriculum Alignment and Test Preparation: A Research Review. Springer International Publishing.