Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Seminarier

Våra seminarium i Kollegiet för utbildningsledarskap vänder sig till forskare, ledare och lärare från olika verksamheter och andra som är intresserade av utbildningsledarskapet. Innehållet kan röra exempelvis ledarskapet i den ”lärande organisationen” eller hur det så kallade ”mellanledarskapet” kommer till uttryck. Seminarierna är öppna för alla och kostnadsfria. Ingen anmälan behövs.

Vi träffas cirka två gånger per termin mellan 15.00 och 16.30 och lyssnar på en inbjuden föreläsare för att sedan samtala kring de frågor som väcks. Vill du fortlöpande ha information och inbjudan till kollegiet? Sätt upp dig på sändlistan genom att kontakta Stina Jerdborg.

PLATS: Pedagogen, A-huset, Västra Hamngatan 25

OBS!

På grund av hur läget nu utvecklar sig i relation till utbrottet av Covid-19 kommer våren 2020:s seminarier inom kollegiet för utbildningsledarskap att flyttas fram i tid. Två seminarier berörs. Seminariet med Olov Eikeland flyttas till hösten. Vi återkommer längre fram i vår med ny information om datum för det samt med mer information om när seminariet med Karin Careborg och Anna Hulterström genomförs.

Hälsar vänligen

Ulf Blossing och Stina Jerdborg

25 mars

16.00 - 17.30
sal A1 336

Seminariet ges i samarbete med Aktionsforskningskollegiet.

Aktionsforskning och immanent kritik

Olav Eikeland, professor vid Oslo Metropolitan University och gästprofessor vid Aalborg University

Immanent kritik är ett begrepp knutet till den så kallade Frankfurt-skolans kritiska teori från mellankrigstiden och uppfattas av många som en form av filosofiskt ”highbrow” tillvägagångssätt. Å andra sidan finns många former och fält av aktionsforskning som alla har sitt berättigande inom
olika områden och för olika ändamål. Olav kommer att gå igenom flera former av aktionsforskning i sin presentation och dryfta hur och varför immanent kritik utgör en nödvändig måttstock, kvalitetsstandard och egen form av aktionsforskning. Presentationen kommer att ge exempel på hur den immanenta kritiken förenar olika fält från mästarlära och utveckling av hantverk till
organisationsutveckling, lärande i praktik och forskningsmetodologiska utmaningar.

13 maj

16.00 - 17.30
sal AK2 135

Leda och utveckla verksamheter med stöd av professionshandledning

Anna Hulterström, rektorsutbildningen, Göteborgs universitet
Karin Careborg, rektorsutbildningen, Göteborgs universitet

Anna och Karin kommer att presentera tankar och ett gemensamt skrivprojekt utifrån sina mångåriga erfarenheter och lärdomar av att ha arbetat med grupper av rektorer i verksamhetsutvecklande professionshandledning. De kommer även att bjuda in oss att ta del av exempel på ledare som arbetar med handledningsmodellen i sin vardagspraktik.

Varmt välkomna till vårens träffar!

Stina Jerdborg, sekreterare och Ulf Blossing, ordförande
Besök gärna kollegiets sida: Kollegiet för utbildningsledarskapommande seminarier i Kollegiet för utbildningsledarskap.

Seminarierna som hålls i Pedagogens A-hus, är öppna för alla och kostnadsfria. Ingen anmälan behövs.

Stina Jerdborg, sekreterare och Ulf Blossing, ordförande