Göteborgs universitet

PoP-LAKU

Pedagogik och politiks laboratorium för klassrumsinteraktion och undervisningsprocesser.

PoP-LAKU är ett samhällsvetenskapligt laboratorium för analys av videodata. Här pågår ett långsiktigt projekt med att bygga upp en databank med inspelade lektioner från 1968 och framåt.