Göteborgs universitet

Nätverk

Samverkansforum för institutionens forskare när de ska bedriva och utveckla forskningen tillsammans med forskare vid andra lärosäten i Sverige, Norden och världen.