Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Lärande och bedömning i språk (LBS)

Intern och extern verksamhet i relation till lärande och bedömning av språk är en viktig del i vår miljö, dvs. undervisning och samverkan med samhället utanför akademin. Flera av forskarna är involverade i lärarutbildning, såväl internt som vid andra universitet och högskolor. I denna undervisning utgör bedömning en integrerad del. Samarbete pågår sedan lång tid tillbaka mellan forskare inom IPS och vid andra institutioner och lärosäten. Vidare utgör material från de olika projekten utgångspunkt för akademiska uppsatser på skilda nivåer – grund utbildning såväl som forskarutbildning – både inom och utanför Göteborgs universitet.

Vi genomför också en betydande mängd uppdragsutbildning inom området lärande och bedömning, såväl allmän som relaterad till främmande språk. Detta innebär medverkan i kommunala, regionala och nationella satsningar, de senare initierade såväl av olika universitet som av de nationella skolmyndigheterna. Sammanfattningen av projekten ger en överblick över bredden i forskningsmiljön. (För vidare information, kontakta respektive projektledare).

Utbildningsinsatser

Intern och extern verksamhet i relation till lärande och bedömning av språk är en viktig del i vår miljö, dvs. undervisning och samverkan med samhället utanför akademin. Flera av forskarna är involverade i lärarutbildning, såväl internt som vid andra universitet och högskolor. I denna undervisning utgör bedömning en integrerad del. Samarbete pågår sedan lång tid tillbaka mellan forskare inom IPS och vid andra institutioner och lärosäten. Vidare utgör material från de olika projekten utgångspunkt för akademiska uppsatser på skilda nivåer – grund utbildning såväl som forskarutbildning – både inom och utanför Göteborgs universitet.

Vi genomför också en betydande mängd uppdragsutbildning inom området lärande och bedömning, såväl allmän som relaterad till främmande språk. Detta innebär medverkan i kommunala, regionala och nationella satsningar, de senare initierade såväl av olika universitet som av de nationella skolmyndigheterna. Sammanfattningen av projekten ger en överblick över bredden i forskningsmiljön.

Forskningsfrågor

Exempel på centrala frågor i de forskningsområden som finns representerade är hur lärande, bedömning och betygsättning är relaterade till varandra och hur man kan kartlägga dessa samband. Likaså är förhållandet mellan lärande och motivation av stort intresse, liksom elevers och lärares uppfattningar om lärande, prov och bedömning. Egenskaper hos bedömningsinstrument och procedurer av skilda slag, bl.a. med avseende på olika typer av eventuell bias, fokuseras också, liksom olika sätt att lära och undervisa.

En viktig teoretisk utgångspunkt för den forskning som bedrivs inom miljön är en expanderad syn på och definition av begreppet validitet, med hänsyn tagen till bedömningens möjliga tolkningar och konsekvenser såväl på individuell och pedagogisk som på strukturell nivå.

Lärande och bedömning är mångfacetterade begrepp som inkluderar ett vitt spektrum av förhållningssätt och metoder, från det mera gängse till det mera alternativa. Detta innebär att det metodologiska fältet är stort också inom forsknings gruppen. Här återfinns kvantitativa studier på makronivå med avancerade multivariata ansatser, men också kvalitativa intervjustudier och lingvistiska djupanalyser av elevers texter på individnivå.

Deltagare

Professorer

 • Gudrun Erickson
 • Sölve Ohlander
 • Liss Kerstin Sylvén

Docenter

 • Britt-Marie Apelgren
 • Marianne Molander-Beyer

Lektorer

 • Karmen Johansson
 • John Löwenadler
 • Eva Olsson

Doktorander

 • Rebecca Bergman
 • Linda Borger
 • Jasmine Bylund
 • Ingela Finndahl
 • Jessica Nilsson
 • Elisabeth Ohlsson
 • Clara Palm
 • Robert Sjöberg
 • Susanne Strömberg Jämsvi