Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Forskarutbildning

Forskarutbildning i Sverige

Doktorander är skyldiga att genomföra en forskningsuppgift och bedriva teoretiska studier i form av seminarier eller kurser. Forskningen är avsedd att leda till en vetenskaplig avhandling. Alla doktorander får individuell handledning och avhandlingar försvaras offentligt. Studier mot en licentiatexamen - bestående av 120 högskolepoäng - kräver två års studier på heltid. Studier mot en doktorsexamen - bestående av 240 högskolepoäng - kräver fyra års studier på heltid. Detta program innehåller kurser och en avhandling. Avhandlingen står ofta för mer än hälften av den totala arbetsbelastningen. Att studera mot en licentiatexamen eller doktorsexamen är ett krävande åtagande. Mycket av arbetet utförs självständigt och eleverna måste vara mycket motiverade. Göteborgs universitet ger inga stipendier eller stipendier för gästdoktorander.