Göteborgs universitet
Länkstig

Digital kompetens för yrkeslärare VT23

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik arrangerar på uppdrag av Skolverket en workshopserie på temat digital kompetens.

Innehållet i träffarna är direkt kopplat till undervisning i yrkesutbildning (gymnasieskola och Komvux) oavsett inriktning/yrkesutgång. Möjlighet finns till egen profilering och parallell utveckling i den egna undervisningen/yrkesutbildningen. Mellan träffarna arbetar du med mindre uppgifter som stärker din kompetens och den undervisningsnära utveckling som du väljer att fokusera. Göteborgs universitets lärplattform används för information och kommunikation. Workshopsledare finns till hands för handledning mellan träffarna. Samtliga workshoppar genomförs på distans.

Anmäl deltagare här (anmälan görs av rektor). Sista anmälningsdag 20 januari.

Datum, tid och innehåll

8 februari 15.00-17.00
Introduktion
Inledande kartläggning av behov av utveckling och kunskap i yrkesutbildningens undervisning
Nationell och lokal omvärldsanalys

14 mars 15.00-16.30
Dialog om kartläggning och behov av utveckling och kunskap
Elevers inflytande och delaktighet

19 april 15.00-16.30
Vad kan vi lära av varandra och andra?
Plan för egen utvecklingsinsats
Kollegialt arbete  

15 maj 15.00-17.00
Dialog om erfarenheter och kunskaper samt vägen framåt
Uppföljning och utvärdering

Glöm ej,
20/1 är sista anmälningsdagen.


Workshopserie i digital kompetens för yrkeslärare - Skolverket